Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 2610/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-26

o korzystaniu z tzw. ulgi meldunkowej., Pismem z dnia 11 grudnia 2017 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w O. wezwał Skarżącego w celu: przedłożenia wszystkich posiadanych dokumentów...
w urzędzie skarbowym właściwym wg miejsca zamieszkania oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia (tzw. ulga meldunkowa) w terminie złożenia zeznania rocznego tj...

III SA/Wa 1434/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-28

i chcą skorzystać z ulgi meldunkowej, ponieważ ulga ta dotyczy obojga małżonków. W wybudowanym domu, 3 kwietnia 2008 r. w zameldowała się zatem tylko żona Skarżącego...
z ulgi meldunkowej., Skarżący wskazał wyroki sądów administracyjnych oraz interpretacje indywidualne, z których wynikało, że ulga przysługuje także w przypadku zameldowania...

III SA/Wa 13/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-23

powodowało stan braku zachowania proporcji między obowiązkami podatnika a możliwościami kontroli celów ulgi meldunkowej preferowanych przez państwo. W sytuacji...
o skorzystaniu z ulgi meldunkowej, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz...

I SA/Go 514/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-09-20

śmierci nie złożył w urzędzie skarbowym oświadczenia o prawie do skorzystania z ulgi meldunkowej., Spadek po E.B., na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego z dnia...
co do przysługującej spadkodawcy ulgi meldunkowej., Postanowieniami z dnia [...].11.2011 r. organ I instancji odmówił spadkobiercom wszczęcia postępowania w przedmiocie...

II FSK 2452/12 - Wyrok NSA z 2014-10-30

od podatku dochodowego odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od daty sprzedaży czyli tzw. 'ulgi meldunkowej', podlega część odkupiona 12 września 2007 r...
, w części nieruchomości wspólnej w wysokości 37/1000, zwolnieniu od podatku w ramach ulgi meldunkowej podlega tylko część tej nieruchomości tj. lokal mieszkalny o pow. 32,95 m...

I SA/Lu 281/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-07-04

polegającą na przyjęciu, że podatniczka nie złożyła oświadczenia upoważniającego ją do skorzystania z ulgi meldunkowej, co konsekwencji doprowadziło do zanegowania jej prawa...
do skorzystania z ulgi meldunkowej. Takie oświadczenie mogło natomiast zaginąć na terenie placówki organu, i na tą okoliczność należy przesłuchać jego pracowników., Dyrektor...

I SA/Gd 1289/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-02-09

ze zwolnienia od podatku dochodowego, w ramach tzw. 'ulgi meldunkowej' na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 i ust. 22 ustawy, o podatku dochodowym od osób fizycznych ze względu...
zbycia nieruchomości., W uzasadnieniu decyzji organ pierwszej instancji wskazał m.in., że aby skorzystać z tzw. 'ulgi meldunkowej', o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt...

I SA/Lu 283/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-07-04

nabycie tego prawa. Ponieważ, jak ustalił organ pierwszej instancji, podatnik nie złożył oświadczenia uprawniającego go do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej...
, że podatnik nie złożył oświadczenia upoważniającego go do skorzystania z ulgi meldunkowej, co w konsekwencji doprowadziło do zanegowania jego prawa do zastosowania tejże...

I SA/Lu 282/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-07-04

tego prawa. Ponieważ, jak ustalił organ pierwszej instancji, podatnik nie złożył oświadczenia uprawniającego go do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej przewidzianej...
, że podatnik nie złożył oświadczenia upoważniającego go do skorzystania z ulgi meldunkowej, co w konsekwencji doprowadziło do zanegowania jego prawa do zastosowania tejże ulgi...

I SA/Wr 668/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-07-06

indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ulgi meldunkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych I. uchyla zaskarżoną interpretację; II. zasądza...
zwrócił się o udzielenie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z zakresu ulgi meldunkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych. Strona wskazała...
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100