Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 883/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-02-11

. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] sierpnia 2013 r. Nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n a w i a na mocy...
) powoływanej dalej jako u.ś.r. Organy odmówiły przyznania Skarżącej specjalnego zasiłku opiekuńczego ze względu na niewykazanie przez nią rezygnacji z zatrudnienia...

II SA/Bk 1023/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-02-18

przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n a w i a: zawiesić postępowanie sądowe w sprawie. Decyzją z dnia [...] września 2013 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
, w Ł. utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy S. z dnia [...] sierpnia 2013 r. odmawiającą przyznania K. K. specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad matką...

II SA/Bk 30/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-02-27

. nr [...] utrzymało w mocy decyzję wydaną, z upoważnienia Prezydenta Miasta B. z dnia [...] sierpnia 2013r., o odmowie przyznania A. O. specjalnego zasiłku opiekuńczego, w związku...
z późn. zm.), powoływanej dalej jako u.ś.r. Organy odmówiły przyznania skarżącemu specjalnego zasiłku opiekuńczego ze względu na niewykazanie przez niego rezygnacji...

II SA/Bk 1160/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-02-27

. nr [...] utrzymało w mocy decyzję wydaną, z upoważnienia Prezydenta Miasta B. z dnia [...] sierpnia 2013r., nr [...] o odmowie przyznania Z. G. specjalnego zasiłku opiekuńczego...
. 1456 z późn. zm.), powoływanej dalej jako u.ś.r. Organy odmówiły przyznania skarżącemu specjalnego zasiłku opiekuńczego ze względu na niewykazanie przez niego rezygnacji...

II SA/Bk 987/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-03-04

specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n a w i a: zawiesić postępowanie sądowe w sprawie. , Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. decyzją z dnia, [...] września 2013 r...
. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.), powoływanej dalej jako u.ś.r. Organy odmówiły przyznania skarżącemu specjalnego zasiłku opiekuńczego ze względu na niewykazanie...

II SA/Bk 95/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-01-30

. znak [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n a w i a zawiesić postępowanie sądowe w sprawie Decyzją z dnia [...] grudnia 2013 r. SKO w Ł...
A. W. specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku ze sprawowaniem opieki nad niepełnosprawnym ojcem., Skargę na decyzję SKO złożył do sądu administracyjnego A. W. Organ...

II SA/Bk 1041/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-02-27

[...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n a w i a zawiesić postępowanie sądowe w sprawie. , Decyzją z dnia [...] września 2013 r. SKO w S. utrzymało w mocy...
specjalnego zasiłku opiekuńczego ze względu na niewykazanie przez nią rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej powodowanej koniecznością sprawowania opieki nad osobą...

II SA/Bk 303/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-04-10

[...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n a w i a zawiesić postępowanie sądowe w sprawie. , Decyzją z dnia [...] stycznia 2014 r. SKO w S. utrzymało w mocy...
decyzję Burmistrza Miasta L. z dnia [...] kwietnia 2013 r. odmawiającą przyznania Pani B. S. specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad mężem - H. S...

II SA/Bk 858/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-02-13

. nr [...] utrzymało w mocy decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w K.B. z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] o odmowie przyznania H. J. specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku...
jako u.ś.r. Organy odmówiły przyznania skarżącej specjalnego zasiłku opiekuńczego ze względu na niewykazanie przez nią rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej...

II SA/Bk 734/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-09-15

specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n a w i a zawiesić postępowanie sądowe w sprawie. Decyzją z dnia [...] maja 2014 r. SKO w B. utrzymało w mocy decyzję Prezydenta...
Miasta B. z dnia [...] marca 2014 r. odmawiającą przyznania Panu J. O. specjalnego zasiłku opiekuńczego za okres od [...] grudnia 2013 r. do [...] października 2014 r...
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   38