Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Kr 253/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-09-19

działalności gospodarczej, a jej aktywność ograniczała się do wystawiania oraz ewidencjonowania pustych faktur VAT. Zakwestionowano zatem spółce prawo do odliczenia podatku...
pustych faktur na rzecz Z. sp. z o.o., które weszły do obrotu prawnego organ I instancji właściwie określił Spółce kwotę podatku do zapłaty wykazaną na tych fakturach...

I SA/Kr 947/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-02-27

nieodzwierciedlającymi rzeczywistych transakcji - 'puste faktury'. Wystawcą faktur VAT, które nie dokumentowały faktycznego zakupu towarów handlowych była wyłącznie F.H.U. 'M' R.K. w K...
wykazanych przez J.w rejestrach zakupu VAT prowadzonych przez wszystkie miesiące 2009 r. Powyższa kwota wynikająca z 'pustych faktur' VAT została przez Spółkę J.wykazana...

I FSK 362/12 - Wyrok NSA z 2013-04-10

r. utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji. W uzasadnieniu organ stwierdził, że skarżący wprowadził do obrotu gospodarczego puste faktury z wykazanym...
skarżącemu odpowiedzialności za pracownika, w zakresie wystawienia pustych faktur, ponieważ puste faktury nie zostały wystawione przy użyciu programu oficjalnie...

I SA/Wr 1070/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-02-01

podmiot, celem wydłużenia łańcucha przepływu 'pustych faktur' i zalegalizowania w ten sposób pochodzenia towaru oraz uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z dokonaniem...
. Wszystkie podmioty zaangażowane w proceder obrotu 'pustymi fakturami' uczestniczyły w transakcjach, których celem nie było przeniesienie prawa do rozporządzania towarami...

VIII SA/Wa 816/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-23

. 108 ust. 1 ustawy o VAT, z której wynika, że podmiot ten zarządzany przez K. C. wystawiał tzw. 'puste faktury' między innymi dla skarżącego. Wskazał przy tym na dowody...
z tzw. 'pustych' faktur VAT. Przedstawił w formie tabelarycznej rozliczenie podatku naliczonego za 3 miesiące 2008 r. (X - XI) deklarowane przez skarżącego i określone...

I SA/Ke 170/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-06-25

z W. C. Spółki: M. P. i V., które co prawda w 2009 r. prowadziły działalność gospodarczą, ale wystawiały również lub otrzymywały 'puste' faktury., Organ wskazał...
w W.., 1.3. Organ wskazał, że w sprawie występują dwie grupy podmiotów gospodarczych wystawiających tzw. 'puste faktury', niedokumentujące rzeczywistych transakcji, powiązane...

I SA/Łd 734/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-23

A oraz M. H. (kierującego - zdaniem R. B. - procederem wystawiania nierzetelnych faktur) i D. T., które wskazują na proceder wystawiania pustych faktur m.in. przez spółkę...
A., Z przesłuchań osób zajmujących się wystawianiem pustych faktur wynika, że celem działania spółki A było wystawianie nierzetelnych faktur tj. nieodzwierciedlających...

I SA/Op 148/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-10-15

do obrotu paliw bez opłacenia akcyzy zajmował się także wystawianiem i sprzedażą tzw. 'pustych faktur', których celem było wyłącznie zaniżenie zobowiązań podatkowych...
., Według podatnika bezpodstawny jest również zarzut dostarczania pustych faktur, ponieważ świadek K. zeznał, że wystawianiem pustych faktur zajął się dopiero w 2005r...

III SA/Wa 3912/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-04

Prokuratury Okręgowej w C. zeznał, że obecnie R. i P. służą jedynie do wystawiania pustych faktur - nie odzwierciedlają rzeczywistych transakcji gospodarczych, służące...
do tworzenia fikcyjnych kosztów podatkowych. W procederze wystawiania tzw. pustych faktur aktywnie bierze udział od 2008r., otrzymując wynagrodzenie od 3.000zł do 7.000zł...

I SA/Op 253/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-10-02

towaru po dużo niższych cenach. Zarówno D, jak i pozostałe podmioty, posługiwały się tzw. 'pustymi fakturami' mając świadomość uczestnictwa w fikcyjnym obrocie towarami...
procederu polegającego na wystawianiu i posługiwaniu się 'pustymi fakturami' było to, że podmioty biorące udział w tym procederze mogły sztucznie zwiększyć obrót, który pozwalał...
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100