Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

VIII SA/Wa 108/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-13

działalności gospodarczej i została utworzona w celu wystawiania 'pustych' faktur VAT i wprowadzania ich do obrotu gospodarczego. Z tego względu organ pierwszej instancji...
. wynika, że odbiorcy faktur wiedzieli, że kupują puste faktury, którym nie towarzyszyły żadne faktyczne transakcje oraz, że odbiorcy zamawiali jedynie fikcyjne koszty...

III SA/Wa 2546/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-13

z tym, że leasingi wymagały dobrej papierowej kondycji finansowej firmy, żeby wykazać duży obrót firmy tworzone były puste faktury. Faktury wejściowe do J.U. miałem głównie...
kojarzę z C..'. Ponadto podejrzany wyjaśnił: 'Odnośnie wystawiania przeze mnie faktur, to wystawiałem w większości puste faktury. Były to faktury do firmy I.. Logowałem...

I SA/Kr 1035/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-01-25

zarzutów w zakresie wystawienia pustych faktur i uszczuplenia podatkowego., Decyzji organu I instancji podatnik zarzucił, mającą wpływ na wynik sprawy, błędną ocenę...
do korygowania pustych faktur VAT, wystawionych w trybie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, przysługuje jedynie w sytuacji, gdy ich wystawca we właściwym czasie (tj. przed ingerencją...

I SA/Lu 393/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-09-08

, comiesięcznym wystawianiu tzw. pustych faktur VAT dotyczących fikcyjnych usług budowlanych, informatycznych oraz sprzedaży oprogramowania i sprzętu komputerowego., W związku...
wystawionymi w okresie I - VI 2012 r. przez spółkę firma B w rzeczywistości nie miały miejsca, a spółka ta od 2010 r. zajmowała się wystawianiem tzw. 'pustych faktur...

VIII SA/Wa 410/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-22

sprzedaży prętów na łączną kwotę [...] zł, ponieważ ich zakup był udokumentowany 'pustymi' fakturami wystawionymi przez K. C. pod firmami: [...] K. C. i [...] sp. z o.o....
kontroli podatkowej przeprowadzonej wobec [...] sp. z o.o., z którego wynika, że podmiot ten zarządzany przez K. C. także wystawiał tzw. 'puste faktury'. Wskazał...

III SA/Wa 482/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-21

pod względem merytorycznym - są to tzw. puste faktury. Nie odzwierciedlają one stanu faktycznego i nie dokumentują żadnych transakcji gospodarczych zgodnie z ich rzeczywistym...
posługiwania się pustymi fakturami oraz skutki podatkowe takiego zachowania. Działanie Skarżącego było świadome i zamierzone., Ewidencje prowadzone Skarżącego na potrzeby...

I SA/Kr 253/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-09-19

działalności gospodarczej, a jej aktywność ograniczała się do wystawiania oraz ewidencjonowania pustych faktur VAT. Zakwestionowano zatem spółce prawo do odliczenia podatku...
pustych faktur na rzecz Z. sp. z o.o., które weszły do obrotu prawnego organ I instancji właściwie określił Spółce kwotę podatku do zapłaty wykazaną na tych fakturach...

I SA/Kr 947/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-02-27

nieodzwierciedlającymi rzeczywistych transakcji - 'puste faktury'. Wystawcą faktur VAT, które nie dokumentowały faktycznego zakupu towarów handlowych była wyłącznie F.H.U. 'M' R.K. w K...
wykazanych przez J.w rejestrach zakupu VAT prowadzonych przez wszystkie miesiące 2009 r. Powyższa kwota wynikająca z 'pustych faktur' VAT została przez Spółkę J.wykazana...

I FSK 362/12 - Wyrok NSA z 2013-04-10

r. utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji. W uzasadnieniu organ stwierdził, że skarżący wprowadził do obrotu gospodarczego puste faktury z wykazanym...
skarżącemu odpowiedzialności za pracownika, w zakresie wystawienia pustych faktur, ponieważ puste faktury nie zostały wystawione przy użyciu programu oficjalnie...

I SA/Wr 1070/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-02-01

podmiot, celem wydłużenia łańcucha przepływu 'pustych faktur' i zalegalizowania w ten sposób pochodzenia towaru oraz uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z dokonaniem...
. Wszystkie podmioty zaangażowane w proceder obrotu 'pustymi fakturami' uczestniczyły w transakcjach, których celem nie było przeniesienie prawa do rozporządzania towarami...
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100