Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Łd 800/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-10-20

od nieruchomości za 2010 r., W uzasadnieniu decyzji wskazano, że w deklaracji na podatek od nieruchomości na 2010 r. spółka zadeklarowała grunty i budynki związane z prowadzeniem...
działalności gospodarczej oraz budowle. Organ wskazał, iż obiekt budowlany podlegający opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości (budynek albo budowla) może być częścią...

I SA/Wr 140/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-10-28

C. (dalej: Wójt, organ podatkowy pierwszej instancji) z 5 listopada 2020 r., nr RF.3120.4.1.2020 w przedmiocie określenia stronie podatku od nieruchomości za rok 2015...
od gruntów związanych z prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości 34 778,44 zł i - i określająca stronie wysokość podatku od nieruchomości za rok 2015, od gruntów...

I SA/Wr 142/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-10-28

4011/588/20 w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2016 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy C. z dnia 5 listopada 2020 r...
., nr RF.3120.4.2.2020 w przedmiocie określenia stronie podatku od nieruchomości za rok 2016 od gruntów związanych z prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości 34...

I SA/Wr 141/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-10-28

C. (dalej: Wójt, organ podatkowy pierwszej instancji) z 5 listopada 2020 r., nr RF.3120.4.3.2020 w przedmiocie określenia stronie podatku od nieruchomości za rok 2017...
od gruntów związanych z prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości 34 778,44 zł i - i określająca stronie wysokość podatku od nieruchomości za rok 2017, od gruntów...

I SA/Ol 540/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-09-13

A na interpretację indywidualną Burmistrza z dnia '[...]' , nr '[...]' w przedmiocie podatku od nieruchomości I. uchyla zaskarżoną interpretację; II. zasądza od Burmistrza...
, strona, wnioskodawca, skarżąca) zwróciła się do Burmistrza o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych...

I SA/Rz 648/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-11-05

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2013-2017 oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia...
w podatku od nieruchomości w zakresie w jakim powstanie nadpłaty jest związane ze zmianą wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2013 r. w kwocie...

I SA/Sz 354/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-10-03

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] stycznia 2019 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 r. oraz nadpłaty w tym podatku oddala skargę...
- [...] zł x 2% = [...] zł;, - stwierdziło nadpłatę w podatku od nieruchomości za 2008 r. w wysokości [...] zł;, - odmówiło stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości...

I SA/Wr 314/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-12-09

Nadleśnictwa W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. z [...] kwietnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości...
od nieruchomości za 2018 r., Jak wynikało z akt sprawy skarżący w terminie złożył deklarację w zakresie podatku od nieruchomości za 2018 r. deklarując i wpłacając podatek w kwocie...

I SA/Bk 468/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-01-19

. z dnia [...] października 2011 r. nr [...] w przedmiocie oprocentowania nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. stwierdza...
nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2005-2010., Z uzasadnienia decyzji organu odwoławczego oraz z przedstawionych Sądowi akt administracyjnych sprawy wynika...

I SA/Go 222/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-09-22

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za lata 2010-2014 oddala skargę. Skarżąca C sp. z o.o....
. skarżąca wystąpiła o stwierdzenie i zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2009-2014 w wysokości 313.986 zł, załączając do wniosku korekty deklaracji podatku...
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100