Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Sz 254/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-04-19

decyzji ostatecznej w sprawie podatku od nieruchomości za 2015 r. oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] (dalej także 'Kolegium') decyzją z dnia 30.12.2016...
w podatku od nieruchomości na 2015 rok w kwocie [....] zł., Ww. zaskarżona decyzja została wydana na podstawie na podstawie art. 233 § 1 pkt 1, art. 247 § 1, art. 248 § 1, § 2...

I SA/Kr 1293/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-12-14

podatku od nieruchomości za 2017 r. po wznowieniu postępowania I. skargę oddala, II. zwrócić skarżącemu ze środków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie kwotę 203,00...
stycznia 2017r. nr [...] w sprawie podatku od nieruchomości za rok 2017 w wysokości 18 993,00 złotych i ustalającej A. C. podatek od nieruchomości za 2017r. w kwocie 32 421,00...

I SA/Kr 1294/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-12-14

podatku od nieruchomości za 2018 r. po wznowieniu postępowania I. skargę oddala, II. zwrócić skarżącemu ze środków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie kwotę 952,00...
. z dnia 2 stycznia 2018r. nr [...] w sprawie podatku od nieruchomości za rok 2018 w wysokości 19.373,00 złotych i ustalającej A. C. podatek od nieruchomości za 2018r...

I SA/Lu 649/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-10-12

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2005 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza Miasta B...
. zobowiązanie w podatku od nieruchomości za 2005 r. w kwocie [...] zł i zostało ustalone temu podatnikowi zobowiązanie w tym podatku za 2005 r. w kwocie 8.209 zł...

I SA/Ke 426/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-01-16

. na interpretację indywidualną Burmistrza Gminy i Miasta C. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości 1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną w 2...
indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości uznaje za prawidłowe w takim zakresie, że 1. na Województwie Ś. jako zarządcy przymusowym...

I SA/Po 1327/03 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-03-08

[...]. Nr [...] w przedmiocie zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości za 1997 rok 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Prezydenta z dnia...
'A' stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za rok 1997 w kwocie [...] -zł., W uzasadnieniu decyzji w/w organ stwierdził, że strona w dniu [...] nabyła nieruchomość...

I SA/Po 663/03 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-03-08

[...]Nr [...] w przedmiocie zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości za 1998 rok 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Prezydenta z dnia [...]nr [...] 2...
w podatku od nieruchomości za rok 1998 w kwocie [...]zł., W uzasadnieniu decyzji w/w organ stwierdził, że strona w dniu [...] nabyła nieruchomość o powierzchni [...]m2 położoną...

I SA/Bd 63/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-02-28

w I. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości w części za lata...
w podatku od nieruchomości za lata 2011-2016 w łącznej kwocie [...]zł. Spółka podała, że w latach 2011-2016 była użytkownikiem wieczystym gruntów oraz właścicielem gruntów...

I SA/Wr 751/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-12-09

nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2016 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy P. z [...] r. nr [...]; II. zasądza od Samorządowego...
od nieruchomości za 2016 r., Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, że Nadleśnictwo złożyło deklarację na podatek od nieruchomości za 2016 r. zadeklarowało do opodatkowania...

III SA/Wa 3041/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-15

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] lipca 2016 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości na 2016 r. oddala skargę...
października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2016, a także Uchwały nr XX1510/2015 Rady [...] zmieniającej uchwałę w sprawie...
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100