Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II FSK 3272/17 - Wyrok NSA z 2019-10-08

. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu...
. - dalej K.c.). Transakcja została zawarta w formie aktu notarialnego i notariusz pobrał należny podatek od czynności cywilnoprawnych. W wyniku nabycia powstała wartość firmy...

I SA/Łd 597/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-02-15

z ograniczoną odpowiedzialnością w L. i K.K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę...
. zobowiązanie w podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 90 zł. Strony zawarły dwie umowy pożyczki. Na podstawie pierwszej z nich z dnia 1 października 2003r...

I SA/Go 534/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-12-05

na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. P Spółka...
Naczelnika Urzędu Skarbowego z [...] kwietnia 2913 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych., Rozstrzygnięcia organów...

I SA/Gl 1616/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-09-16

Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: organ interpretacyjny) wydał...
23 września 2019 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży zespołu...

I SA/Kr 1060/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-09-15

Skarbowej z dnia 17 kwietnia 2015 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postepowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych - skargę oddala...
- Wnioskiem z dnia 22 grudnia 2014 r. pełnomocnik A. S.A. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o stwierdzenie nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych...

I SA/Op 540/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-11-06

Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 18 stycznia 2013r., nr [...] odmawiającą stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie...
czynności cywilnoprawnej notariusz, jako płatnik, pobrał i odprowadził do właściwego naczelnika urzędu skarbowego podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 148.242,00...

I SA/Sz 671/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-12-18

A. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. W dniu 15 kwietnia 2013 r. na podstawie...
w wysokości [...] zł, stawkę podatku 2%, podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie [...] zł i w związku z tą deklaracją w dniu 23 kwietnia 2011 r. dokonała wpłaty kwoty...

II FSK 2841/16 - Wyrok NSA z 2018-10-11

. nr IPPB2/436-779/14-6/MZ w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) oddala skargę w całości, 3) zasądza od W. sp. z o.o....
Finansów z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie W. sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej: skarżąca) w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych., Sąd przedstawiając stan faktyczny...

I SA/Ke 227/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-09-20

Gospodarki Odpadami Sp. komandytowa w K. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych...
określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. Wartość określona przez strony według oceny organu podatkowego nie odpowiadała wartości...

I SA/Gl 1220/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-03-16

[...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Zaskarżoną interpretacją z dnia [...] r. nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej w K., działając w imieniu...
dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania w związku z nabyciem przedsiębiorstwa:, w części dotyczącej zastosowania stawki...
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100