Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II FSK 4100/14 - Wyrok NSA z 2017-02-01

z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2014 r. nr IBPB II/1/436-318/13/MZ w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza...
Finansów, organem) z 7 marca 2014r. nr IBPB II/1/436-318/13/MZ w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych., Ze stanu fatycznego przedstawionego przez Sąd I instancji...

II FSK 1313/14 - Wyrok NSA z 2016-06-10

') na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 20 marca 2013 r. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych., 1.2 Sąd pierwszej instancji wskazał, że spółka we wniosku...
o to czy przekształcenie spółki w spółkę komandytową podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?, Prezentując swoje stanowisko wnioskodawca wskazał...

VIII SA/Wa 105/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-16

stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. 1. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] listopada 2013 r. nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej...
r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych., Zaskarżona decyzja została wydana w następującym stanie faktycznym...

VIII SA/Wa 106/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-16

stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. 1. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] listopada 2013 r. nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej...
. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych., Zaskarżona decyzja została wydana w następującym stanie faktycznym...

I SA/Go 196/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-09-07

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu umowy pożyczki 1. Uchyla zaskarżoną decyzję w całości. 2. Zasądza...
podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3.600 zł z tytułu zawartej w dniu [...] maja 2011r. umowy pożyczki pieniężnej., W sprawie ustalono następujący...

I SA/Go 192/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-07-07

jawnej na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu podatku z tytułu nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych...
Skarbowego z [...] października 2021 r. w przedmiocie odmowy zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 15.061,00 zł z tytułu nadpłaty podatku od czynności...

II FSK 2640/15 - Wyrok NSA z 2017-12-12

Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1) oddala...
. z o.o. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 2014 r. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych., We wniosku o wydanie...

III SA/Wa 2329/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-24

w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2014 r. nr IPPB2/436-96/14-4/AF w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę F. Sp...
sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych., Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością...

II FSK 498/18 - Wyrok NSA z 2020-02-04

w D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10 lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych 1) oddala skargę...
lutego 2017 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych., Sąd pierwszej instancji orzekał w następującym stanie faktycznym sprawy...

I SA/Gd 430/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-09-22

,,A' na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 27 lutego 2020 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1. uchyla zaskarżoną...
, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, stanowi prawo majątkowe w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i powinna...
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100