Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gd 439/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-05-08

,,A' z siedzibą w G. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 grudnia 2018 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1...
jako 'Dyrektor', o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych., Przedstawiając stan faktyczny Spółka wyjaśniła, że jest spółką...

I SA/Gd 440/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-05-08

,,A' z siedzibą w G. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 grudnia 2018 r., nr [ ] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1. uchyla...
jako 'Dyrektor', o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych., Przedstawiając stan faktyczny Spółka wyjaśniła, że jest spółką...

I SA/Po 434/04 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-12-22

[...]. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001r. oddala skargę. /-/ K.Pawlicki /-/ J.Małecki /-/ W.Zygmont ISA/Po 434/04, UZASADNIENIE, Decyzją z dnia...
[...] r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej określił małżonkom R. i J. .F. zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2001 w wysokości...

I SA/Łd 48/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-09-19

obowiązku podatkowego z tytułu dochodu z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych...
/Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ i art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./. Naczelny Sąd...

I SA/Bk 425/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-12-17

. S. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1. uchyla zaskarżoną...
podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania majątku po likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej., Wnioskodawca wskazał...

I SA/Gd 1126/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-11-10

. z siedzibą w G. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 czerwca 2021 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1...
: 'wnioskodawca', 'spółka', 'skarżąca') o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika. We wniosku...

I SA/Gl 879/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-03-03

[...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych - interpretacja oddala skargę Zaskarżoną decyzją z dnia [...] nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej w K...
we wniosku o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym od renty...

I SA/Gl 489/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-07-10

[...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2) zasądza od Ministra Finansów na rzecz strony skarżącej kwotę 457 (czterysta...
., uzupełnionym w dniu 16 marca 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie sposobu...

II FSK 1317/11 - Wyrok NSA z 2012-12-19

Skarbowej w W. z dnia 7 września 2010 r. nr [...] w przedmiocie zaliczenia zwrotów różnicy podatku od towarów i usług na poczet zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych...
na podatek dochodowy od osób prawnych za poszczególne miesiące 2009 r. uchylił zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego...

III SA/Wa 400/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-27

z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 13 października 2015 r. nr IPPB3/4510-663/15-3/EŻ w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1...
o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu i obowiązku zapłaty podatku...
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100