Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Wa 3286/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-18

Izby Skarbowej w W. z dnia [...] września 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu kwoty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za poszczególne miesiące...
19.11.2003r. Skrażąca wniosła o zaliczenie na poczet podatku od towarów i usług nadpłaty z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2003 w wysokości 149.883,95 zł...

III SA/Wa 505/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-03

w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...] [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób...
dochody [przychody] wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych [Dz.U. z 2014 r., poz. 851, z późn...

I SA/Gd 439/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-05-08

,,A' z siedzibą w G. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 grudnia 2018 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1...
jako 'Dyrektor', o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych., Przedstawiając stan faktyczny Spółka wyjaśniła, że jest spółką...

I SA/Gd 440/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-05-08

,,A' z siedzibą w G. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 grudnia 2018 r., nr [ ] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1. uchyla...
jako 'Dyrektor', o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych., Przedstawiając stan faktyczny Spółka wyjaśniła, że jest spółką...

I SA/Lu 399/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-11-23

roku w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych., Stan sprawy przedstawia się następująco., Skarżąca wystąpiła o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie...
podatku dochodowego od osób prawnych. W konsekwencji spółka na bieżąco jest obowiązana do obliczania oraz wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych w formie zaliczek...

I SA/Lu 400/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-11-23

2022 roku w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych., Stan sprawy przedstawia się następująco., Skarżąca wystąpiła o wydanie interpretacji indywidualnej...
podatku dochodowego od osób prawnych. W konsekwencji spółka na bieżąco jest obowiązana do obliczania oraz wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych w formie zaliczek...

I SA/Lu 401/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-11-23

2022 roku w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych., Stan sprawy przedstawia się następująco., Skarżąca wystąpiła o wydanie interpretacji indywidualnej...
podatku dochodowego od osób prawnych. W konsekwencji spółka na bieżąco jest obowiązana do obliczania oraz wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych w formie zaliczek...

I SA/Po 434/04 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-12-22

[...]. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001r. oddala skargę. /-/ K.Pawlicki /-/ J.Małecki /-/ W.Zygmont ISA/Po 434/04, UZASADNIENIE, Decyzją z dnia...
[...] r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej określił małżonkom R. i J. .F. zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2001 w wysokości...

I SA/Łd 48/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-09-19

obowiązku podatkowego z tytułu dochodu z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych...
/Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ i art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./. Naczelny Sąd...

I SA/Lu 331/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-09-14

w L. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 kwietnia 2022 r. nr 0114-KDIP2 1.4011.203.2022.1.JC w przedmiocie podatku dochodowego...
Skarbowej uznał stanowisko I. spółki komandytowej w L. (strona, spółka, skarżąca, wnioskodawczyni) w sprawie oceny skutków podatkowych zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym...
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100