Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gd 430/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-07-16

z tej obniżki wynika z u.p.a. (ten tylko, kto chce zakupić i wykorzystać olej opałowy do celów opałowych)., WSA w Gdańsku uznał, wbrew wywodom skarżącej, że w świetle...
błędną wykładnię polegającą na nieprawidłowym zrozumieniu przepisu i uznaniu, że:, - obejmuje on sytuacje, w których podatnik sprzedawał olej opałowy na cele opałowe...

V SA/Wa 2705/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-25

) wyrobów akcyzowych. Jest to uzasadnione tym, jak wyjaśnił organ odwoławczy, iż ustawodawca uznał olej opałowy za wyrób akcyzowy zharmonizowany, co do którego konieczna...
) zakupujących olej opałowy czy innych nieprawidłowości formalnych posiadanych oświadczeń. Tym samym, w ocenie skarżącej, naliczenie podatku akcyzowego w kwocie 2.000 zł/1.000...

III SA/Po 291/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-06-13

do odmierzacza olej opałowy doprowadzany był rurociągiem, a sam odmierzacz wyposażony był w tzw. pistolet do nalewania o średnicy zewnętrznej 30 mm. Dystrybutor umiejscowiony...
opałowego. Olej opałowy przywożony był środkami transportu należącymi do dostawców., Po analizie wyjaśnień podatnika, wyjaśnień klientów podatnika i dostawców, a nadto...

III SA/Po 292/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-06-13

do odmierzacza olej opałowy doprowadzany był rurociągiem, a sam odmierzacz wyposażony był w tzw. pistolet do nalewania o średnicy zewnętrznej 30 mm. Dystrybutor...
opałowego. Olej opałowy przywożony był środkami transportu należącymi do dostawców., Po analizie wyjaśnień podatnika, wyjaśnień klientów podatnika i dostawców, a nadto...

III SA/Po 289/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-06-13

olej opałowy doprowadzany był rurociągiem, a sam odmierzacz wyposażony był w tzw. pistolet do nalewania o średnicy zewnętrznej 30mm. Dystrybutor umiejscowiony...
, co zostało podniesione przez podatnika. Podatnik nie posiada własnej autocysterny i nie udokumentował korzystania z usług transportowych w celu sprzedaży oleju opałowego. Olej...

III SA/Po 290/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-06-13

do odmierzacza olej opałowy doprowadzany był rurociągiem, a sam odmierzacz wyposażony był w tzw. pistolet do nalewania o średnicy zewnętrznej 30mm. Dystrybutor umiejscowiony...
opałowego. Olej opałowy przywożony był środkami transportu należącymi do dostawców., Po analizie wyjaśnień podatnika, wyjaśnień klientów podatnika i dostawców, a nadto...

III SA/Po 293/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-06-13

wyposażonego w odmierzacz paliw ciekłych (nr fabryczny odmierzacza 2142/91). Ze zbiornika do odmierzacza olej opałowy doprowadzany był rurociągiem, a sam odmierzacz...
i nie udokumentował nabywania usług transportowych w celu sprzedaży oleju opałowego. Olej opałowy przywożony był środkami transportu należącymi do dostawców., Po analizie wyjaśnień...

I SA/Sz 965/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-05-23

zapłatę za nabyty olej opałowy. Wykonując wezwanie organu, Spółka w dniu [...] r. przedłożyła faktury dotyczące zakupu oleju opałowego., Organ odwoławczy po analizie materiału...
z niższej stawki podatku akcyzowego, umożliwiało ponadto organowi podatkowemu jego weryfikację. Zdaniem organu drugiej instancji, podatnik sprzedający olej opałowy powinien...

I SA/Wr 354/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-05-16

, iż nabywany olej opałowy przeznaczony jest na cele opałowe, natomiast od nabywców osób prawnych czy też osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - sprzedawca...
rozporz., który to przywilej traciła sprzedając olej ten na cele inne niż opałowe (§ 12 ust. 1 pkt 1 rozporz.). Ustawodawca wykluczył zwolnienie w stosunku do podatników...

III SA/Łd 1245/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-03-04

roku, zużyła olej opałowy w ilości przekraczającej ilość oleju opałowego wynikającą z przedłożonych do kontroli faktur VAT zakupu tegoż oleju. Strona złożyła wyjaśnienia...
olej opałowy od innych podmiotów. Z informacji udzielonych przez Urząd Celny w K., Urząd Celny w R., Urząd Celny I w Ł. oraz Urząd Celny II w Ł., firma 'A' nie figuruje...
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100