Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II FSK 216/08 - Wyrok NSA z 2009-06-03

. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu 1) oddala skargę kasacyjną...
. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów., Wyrok ten zapadł wskutek przyjęcia następujących ustaleń...

III SA/Wa 2283/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-14

w ujawnionych źródłach przychodów 1) uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w W. z dnia [...] listopada 2011 r...
dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 r., W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego ustalono...

I SA/Ol 624/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-01-23

podatek dochodowy od osób fizycznych w formie ryczałtu od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2000 rok w wysokości 234.659 zł i ustalił...
każdemu z podatników podatek dochodowy od osób fizycznych w formie ryczałtu od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2000 rok w wysokości...

I SA/Gl 1304/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-11-20

w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za rok 2004 w kwocie [...] zł., Uzasadniając rozstrzygnięcie organ odwoławczy wskazał...
dowodziły, że podatnik nie był w stanie zgromadzić z ujawnionych źródeł przychodów zasobów majątkowych, pozwalających na pokrycie wydatków tego roku w związku z czym...

I SA/Lu 1334/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-05-19

w ujawnionych źródłach przychodów za 2009 r. oddala skargę. Sygn. akt I SA/Lu [...], U Z A S A D N I E N I E, Zaskarżoną decyzją z dnia 15 września 2015 r. Dyrektor Izby...
od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2009 r. w kwocie [...]zł, uchylił zaskarżoną decyzję w całości i ustalił...

I SA/Kr 1550/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-28

wysokości zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia...
z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004r. w kwocie 1.721.630,00 zł., W uzasadnieniu...

I SA/Gd 388/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-08-28

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów...
oraz nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2003 r. oddala skargę Decyzją z dnia 31 stycznia 2007 roku Dyrektor Izby Skarbowej działając na podstawie...

III SA/Wa 737/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-25

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1) uchyla zaskarżone decyzje, 2) stwierdza, że uchylone decyzje nie mogą być wykonane w całości, 3) zasądza od Dyrektora Izby...
. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w W. wydał Skarżącej oraz Skarżącemu decyzje w zakresie nieujawnionych źródeł przychodów. Z uzasadnienia decyzji wynika, iż Skarżący...

I SA/Sz 471/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-09-23

. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych., Z uzasadnienia zaskarżonego postanowienia wynika, że w dniu...
w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Podatniczka, nie zgadzając się z rozstrzygnięciem wydanym przez organ kontroli skarbowej, złożyła...

I SA/Sz 472/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-09-23

. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych., Z uzasadnienia zaskarżonego postanowienia wynika, że w dniu 6...
w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Podatnik, nie zgadzając się z rozstrzygnięciem wydanym przez organ kontroli skarbowej, złożył...
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100