Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Wa 1957/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-30

fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2004 r. 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
kontrolne w zakresie kontroli dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2004 rok. W toku...

I SA/Kr 2147/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-03-23

, iż skarżąca uzyskała w 2001r. dochód ze źródeł nieujawnionych w kwocie 305.334,97 zł., Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji został złożony do Dyrektora Izby...
: [...] i [...], ustalające skarżącej wysokość zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku dochodowym...

I SA/Po 928/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-06-12

Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących...
ze źródeł nieujawnionych za 1998r. oddala skargę /-/K. Nikodem /-/E. Brychcy /-/M. Skwierzyńska Na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] 06.2002 r...

I SA/Lu 348/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-07-04

źródłach lub pochodzących ze źródeł nie ujawnionych za 2006r. w wysokości 13.105zł - utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji., W uzasadnieniu decyzji Dyrektor...
podatku dochodowym od osób fizycznych od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2006r w kwocie 13.105 zł...

I SA/Wr 1580/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-01-26

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu. oddala skargę. Decyzją Izby skarbowej w Opolu z dnia [...] nr [...], wydaną na podstawie art. 233 & 1 pkt 1 ustawy z dnia 29...
nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu., W ramach przeprowadzonej kontroli skarbowej wdrożonej na podstawie upoważnienia do kontroli nr [...] z dnia 2 czerwca 2000...

I SA/Kr 1980/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-28

wysokości zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób fizycznych...
Kontroli Skarbowej decyzją z dnia 30.11.2010r. Nr [...] ustalił skarżącej J.P. wysokość zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów...

I SA/Lu 739/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-12-04

Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów bez pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r. w kwocie 277.084 zł., Organ podatkowy ustalił, że do 31 grudnia...

I SA/Lu 738/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-12-04

Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów bez pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r. w kwocie 277.084 zł., Organ podatkowy ustalił, że do 31 grudnia...

II FSK 342/07 - Wyrok NSA z 2008-04-24

. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego z ujawnionych źródeł przychodów 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od S. J. na rzecz Dyrektora Izby...
zaświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego z ujawnionych źródeł przychodów., Ze stanu sprawy przyjętego przez Sąd I instancji wynika, że zaskarżonym postanowieniem organ...

I SA/Łd 39/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-04-06

. Postępowanie w sprawie ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego za 2014 r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów zostało wszczęte postanowieniem z dnia...
w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r. w łącznej kwocie 350.207 zł od dochodu z nieujawnionych źródeł przychodów w łącznej kwocie 466.942 zł...
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100