Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 2117/12 - Wyrok NSA z 2012-12-19

2011 r. Z. W. wystąpił do Starosty Nyskiego z żądaniem zwrotu kwoty 30.525 zł, tytułem opłaty pobranej za wydanie karty pojazdu dla 53 samochodów sprowadzonych z zagranicy...
Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 r., sygn. akt U 6/04, podnosząc, że zgodnie z tym wyrokiem opłata z tytułu wydania karty pojazdu przekraczająca kwotę 75 zł...

I OSK 2118/12 - Wyrok NSA z 2012-12-19

2011 r. Z. W. wystąpił do Starosty Nyskiego z żądaniem zwrotu kwoty 30.525 zł, tytułem opłaty pobranej za wydanie karty pojazdu dla 53 samochodów sprowadzonych z zagranicy...
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 r., sygn. akt U 6/04, podnosząc, że zgodnie z tym wyrokiem opłata z tytułu wydania karty pojazdu przekraczająca kwotę 75 zł...

I OSK 2185/12 - Wyrok NSA z 2012-12-19

2011 r. Z. W. wystąpił do Starosty Nyskiego z żądaniem zwrotu kwoty 30.525 zł, tytułem opłaty pobranej za wydanie karty pojazdu dla 53 samochodów sprowadzonych z zagranicy...
Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 r., sygn. akt U 6/04, podnosząc, że zgodnie z tym wyrokiem opłata z tytułu wydania karty pojazdu przekraczająca kwotę 75 zł...

I OSK 2186/12 - Wyrok NSA z 2012-12-19

2011 r. Z. W. wystąpił do Starosty Nyskiego z żądaniem zwrotu kwoty 30.525 zł, tytułem opłaty pobranej za wydanie karty pojazdu dla 53 samochodów sprowadzonych...
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 r., sygn. akt U 6/04, podnosząc, że zgodnie z tym wyrokiem opłata z tytułu wydania karty pojazdu przekraczająca kwotę 75 zł...

III SA/Lu 247/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-11-08

Miasta z dnia [...] kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt; II. zasądza od Prezydenta...
o zwrot kwoty [...]zł, stanowiącej część opłaty za wydanie karty pojazdu nr [...] dla samochodu marki Volkswagen Passat o numerze rejestracyjnym [...]., W odpowiedzi...

II SA/Rz 40/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-05-16

[...] listopada 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia uprawnienia do zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt w części dotyczącej...
odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu samochodu marki Renault Laguna o numerze rejestracyjnym [...]; II. uznaje obowiązek Prezydenta Miasta [...] do dokonania...

II SA/Rz 41/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-05-16

[...] listopada 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia uprawnienia do zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt w części dotyczącej...
odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu samochodu marki SCANIA R124 o numerze rejestracyjnym [...]; II. uznaje obowiązek Prezydenta Miasta [....] do dokonania na rzecz...

III SA/Wr 697/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-04-09

Z., skarżący żądał:, 1. stwierdzenia nadpłaty za wydanie karty pojazdu dla samochodu marki Volkswagen Passat (nr rej. [...]) w kwocie 425 zł, w związku z wyrokiem Europejskiego...
za wydanie karty tego pojazdu, co było niezbędne do odbioru wszystkich dokumentów koniecznych do używania auta., Jako podstawy stwierdzenia nadpłaty wskazano: postanowienie...

II SA/Op 176/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-06-12

przez pełnomocnika - M. B., wystąpił do Starosty Nyskiego z żądaniem zwrotu kwoty 30525 zł, tytułem opłaty pobranej za wydanie karty pojazdu dla 53 samochodów sprowadzonych...
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 r., sygn. akt U 6/04, podnosząc, że zgodnie z tym wyrokiem opłata z tytułu wydania karty pojazdu przekraczająca kwotę 75 zł...

III SA/Lu 912/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-03-06

z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt Starosty ; II. uznaje obowiązek...
Starosty dokonania na rzecz M. R. zwrotu 1 275 zł (tysiąc dwieście siedemdziesiąt pięć), stanowiącej część opłaty uiszczonej za wydanie kart pojazdów: seria [...] dotyczącej...
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100