Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Łd 496/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-10-12

. 1170) rozumiany w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie gruntu, budynku lub budowli...
przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w związku żart. 31 ust. 3 i art. 84 Konstytucji...

I SA/Łd 497/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-10-12

lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie gruntu, budynku lub budowli przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność...
nie jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej i domagał się uchylenia decyzji wymiarowej oraz ustalenia podatku od nieruchomości w oparciu o stawki: 1...

I SA/Rz 630/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-12-20

[...]:, - działki nr [...] związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej o pow. 381 m2,, - działki nr [...] będącej gruntem rekreacyjno-wypoczynkowym o pow. 52337 m2 zwolnionej...
z podatku od nieruchomości,, - działki rolnej nr [...] stanowiącej nieużytki o pow. 6671 m2,, - budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na działce...

III SAB/Gl 5/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-09-08

Burmistrza Miasta T. w przedmiocie bezczynności organu w kwestii wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 1. wyznacza Burmistrzowi Miasta T. 14 dniowy termin...
załatwienia sprawy wpisu M.J. do ewidencji działalności gospodarczej, liczony od otrzymania prawomocnego orzeczenia, 2. zasądza od Burmistrza Miasta T. na rzecz strony skarżącej...

II FSK 2644/10 - Wyrok NSA z 2012-08-01

gospodarczej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub poprzez przystąpienie do spółki osobowej (cywilnej, jawnej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej...
, surowcowych itp.). Ponadto wskazano, że w zakres prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, indywidualnie lub w formie spółki osobowej, będzie wchodzić, m.in....

I SA/Gl 1040/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-04-22

w kwestii opodatkowania budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które zakłada zastosowanie dla potrzeb opodatkowania budowli wskaźnika...
, w których mieszczą się pomieszczenia zarządu Spółdzielni i administracji oraz w zakresie opodatkowania budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej...

I SA/Po 367/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-10-13

') rozumiany w ten sposób, że związanie gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie gruntu, budynku i budowli...
przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 i art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej...

I SA/Po 370/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-10-13

w ten sposób, że związanie gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie gruntu, budynku i budowli przez przedsiębiorcę...
lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 i art. 84 Konstytucji R. P.. Zdaniem spółki, grunty, budynki...

I SA/Po 368/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-10-13

w ten sposób, że związanie gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie gruntu, budynku i budowli przez przedsiębiorcę...
lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 i art. 84 Konstytucji R. P.. Zdaniem spółki, grunty, budynki...

III SA/Wa 508/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-13

obowiązku określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej z zastosowaniem współczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a...
i dziejami Polski, a także przyciągnie do tej tematyki młodych ludzi. Podstawową działalnością gospodarczą prowadzoną przez M. jest odpłatne udostępnienie zgromadzonych...
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100