Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Ol 242/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-04-25

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę. W dniu 26 lipca 2017 r. do Urzędu Gminy w ‘[..]' wpłynął wniosek...
, M. W. o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie obiektów do hodowli i podchowu ryb wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w zabudowie...

II SA/Sz 1093/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-02-06

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy z dnia...
o warunkach zabudowy dla inwestycji przydomowej przepompowni ścieków z zasilaniem energetycznym i kanalizacją grawitacyjną i tłoczną w miejscowości N. nr ewidencyjny...

II OSK 3331/17 - Wyrok NSA z 2019-11-19

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia [...] stycznia 2017 r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
., nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza P. z dnia [...] września 2016 r., nr [...]w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy., Wyrok zapadł na tle...

IV SA/Wa 2581/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-03

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] października 2007 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję i utrzymaną nią w mocy...
na wniosek 'W.' Sp. z o. o. z siedzibą w K. warunki zabudowy dla inwestycji obejmującej rozbudowę istniejącego budynku o część biurowo - magazynowo - handlową wraz...

II SA/Go 86/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-08-28

Rejonowej [...] sprawy ze skargi [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję...
. wpłynął wniosek A.W. działającego w imieniu T.A. o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku wielorodzinnego na [...] mieszkań...

II SA/Gl 1192/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-09-25

Odwoławczego w B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w przedmiocie warunków zabudowy terenu oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia...
o warunkach zabudowy dla inwestycji: budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej (z możliwością wydzielenia trzech lokali mieszkalnych w każdym...

II SA/Rz 41/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-06-25

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] października 2012 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Prezydenta...
kwietnia 2012 r. 'A.' S.A. z siedzibą w W., działając przez pełnomocnika M. B. reprezentującą 'B.' Sp. z o.o. w P. zwróciła się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy...

II SA/Wr 558/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-18

. sprawy ze skargi B.J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji...
. Decyzją Burmistrza S. z dnia [...] r., Nr [...] ([...]), odmówiono ustalenia - na rzecz B.J. - warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie w zabudowie...

II OSK 1302/12 - Wyrok NSA z 2013-11-08

Odwoławczego w Kaliszu z dnia [...] lipca 2011 r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od K. K. na rzecz T. K. kwotę 180 (sto...
. Nr 80, poz. 717 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku K. K. z dnia [...] września 2009 r., ustalił warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego...

II SA/Po 1073/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-03-14

. z siedzibą we W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] 2018 r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą...
., dalej 'u.p.z.p.'), po ponownym rozpatrzeniu wniosku J. M. z dnia 21 kwietnia 2017 r. (zmienionego pismem z dnia 2 czerwca 2017 r.), ustalił warunki zabudowy dla inwestycji...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100