Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Bd 58/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-03-18

podatkowego, jak i możliwości skorzystania z ulgi meldunkowej., Odnosząc się do spłacanych rat kredytu lombardowego organ podkreślił, że jest to indywidualna sprawa podatnika...
stwierdził, że nieznajomość przepisów prawa nie może stanowić podstawy do udzielenia ulgi jaką jest umorzenie przedmiotowej zaległości. Jednocześnie organ wskazał...

I SA/Bd 59/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-03-18

podatkowego, jak i możliwości skorzystania z ulgi meldunkowej., Odnosząc się z kolei do spłacanych rat kredytu lombardowego organ podkreślił, że jest to indywidualna...
skarżącej stwierdził, że nieznajomość przepisów prawa nie może stanowić podstawy do udzielenia ulgi jaką jest umorzenie przedmiotowej zaległości. Jednocześnie organ wskazał...

III SA/Wa 4052/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-24

się o tak zwaną ulgę meldunkową mieści się w pojęciu 'interesu publicznego', o którym mowa w art. 67a § 1 pkt 3 O.p., a uwzględnienie tej przesłanki może stanowić podstawę...
jej kontroli sądowoadministracyjnej, nie może obecnie przemawiać za zasadnością udzielenia wnioskowanej ulgi., DIAS zauważył, iż ochronie prawnej podlega tylko taki interes...

III SA/Wa 4051/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-24

wyłącznie wymogów formalnych przy ubieganiu się o tak zwaną ulgę meldunkową mieści się w pojęciu 'interesu publicznego', o którym mowa w art. 67a § 1 pkt 3 O.p....
jej kontroli sądowoadministracyjnej, nie może obecnie przemawiać za zasadnością udzielenia wnioskowanej ulgi., DIAS zauważył, iż ochronie prawnej podlega tylko taki interes...

II FSK 524/17 - Wyrok NSA z 2019-02-20

u.p.d.o.f. powodowałoby niedopuszczalne zawężenie omawianego zwolnienia. Wskazuje się, że rozpatrywane zwolnienie zastąpiło ulgę meldunkową. Celem zwolnienia uregulowanego...
art. 97 § 1 o.p. i możliwości przejęcia przez skarżącą (jako spadkobiercy) ulgi w postaci wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe (art. 21 ust. 1 pkt 131...

I SA/Gd 1052/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-22

. Odwołująca się dodała też, że nie była świadoma istnienia obowiązku złożenia oświadczenia o skorzystaniu z ulgi meldunkowej. Ponadto w ocenie strony uzasadnienie faktyczne...
też, że nie złożyła oświadczenia o skorzystaniu z ulgi, gdyż o konieczności jego złożenia nie została poinformowana przez notariusza. Nadmieniła również, że ma pełną...

III SA/Wa 1489/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-14

zwolnienie zastąpiło ulgę meldunkową. Celem zwolnienia uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 Updof jest wspieranie różnych form budownictwa mieszkaniowego poprzez...
. zadeklarował, że przeznacza dochody ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe, a tym samym miał zamiar, wypełniając odpowiednie warunki skorzystać z ulgi podatkowej...

I SA/Łd 205/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-04-04

nie miało zastosowania zwolnienie z podatku (ulga meldunkowa), określone w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnik...

I SA/Wr 1474/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-01-26

tzw. ulgi meldunkowej., Po wykorzystaniu prawem przewidzianych środków, strona wniosła skargę, domagając się uchylenia zaskarżonej interpretacji indywidualnej. Zarzuciła...

II FSK 343/11 - Wyrok NSA z 2012-10-11

(przy ul. P.) o podobnym metrażu. Wnioskodawczyni wyjaśniła, że nie nabyła prawa do tzw. ulgi meldunkowej, gdyż nie była w lokalu przy ul. M. zameldowana przez 12 miesięcy...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100