Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Ol 496/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-10-13

dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości., W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:, Wnioskodawca nabył...
% uzyskanego przychodu ze sprzedaży nieruchomości czyli 39.500 zł., W związku z powyższym zadano następujące pytania:, Czy po sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji...

I SA/Po 1453/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-06-17

nr [...] podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000r. i podatku dochodowego od dochodu ze sprzedaży nieruchomości oddala skargę. /-/ S. Marciniak /-/ J. Małecki /-/ S. Zapalska...
od uzyskanego dochodu za 2000 r. ze sprzedaży nieruchomości w wysokości [...] zł, odsetki za zwłokę od zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000r. obliczone...

I SA/Bk 400/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-12-14

, lecz wartości przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości lub prawa do lokalu. Co jednak istotne, wydatkowanie tej wartości musi nastąpić po wcześniejszym przyroście...
majątku podatnika, związanym ze sprzedażą nieruchomości (prawa do lokalu). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA...

I OSK 313/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-19

/Gd 879/10 odrzucającego skargę Prokuratora Okręgowego w Słupsku na uchwałę Zarządu Powiatu C. z dnia (...) maja 2010 r. Nr (...) w przedmiocie sprzedaży nieruchomości...
w Gdańsku odrzucił skargę Prokuratora Okręgowego w Słupsku na uchwałę Zarządu Powiatu C. z dnia (...) maja 2010 r. Nr (...) r. w przedmiocie sprzedaży nieruchomości...

II SA/Go 5/20 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-02-11

przekazania gruntów na własność i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży postanawia: odrzucić skargę. Gmina [...], reprezentowana przez Burmistrza, wniosła...
) podjętej w przedmiocie odmowy nieodpłatnego przekazania gruntów na własność i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. W skardze zarzucono naruszenie:, 1...

III SA/Gl 90/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-05-25

stronie zobowiązanie w podatku od towarów i usług za IV kwartał 2008r. w wysokości 25.110 zł z tytułu sprzedaży udziałów w nieruchomości., Decyzje zapadły w następującym...
na przestrzeni lat 2003 - 2012 dokonywał transakcji kupna - sprzedaży, zamian oraz zniesień współwłasności nieruchomości. W związku z tym działał w sposób zorganizowany...

I SA/Po 209/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-06-27

interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych między innymi w zakresie:, - opodatkowania sprzedaży nieruchomości 1...
(pytanie nr [...]),, - ustalenia czy sprzedaż nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (pytanie nr [...])., W związku...

II FSK 2563/10 - Wyrok NSA z 2012-06-20

było pośrednictwo w zakresie kupna, sprzedaży, wynajmu, zamiany nieruchomości i gruntów na własny rachunek we własnym imieniu. Udziałowcy Spółki zmienili się 31 maja 2001r...
., pośrednictwo w zakresie kupna-sprzedaży, wynajmu, zamiany nieruchomości., W tabelce natomiast organ odwoławczy przedstawił jakie działki zakupili Skarżący w 1999r., 2002r...

III SA/Wa 2483/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-25

od osób fizycznych w kwocie 32.364 zł od uzyskanego w 2006r. przychodu ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr ewid. [...], położonej w K...
, że w terminie dwóch lat od dnia sprzedaży przychód ze sprzedaży nieruchomości wydatkuje na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991r...

III SA/Wa 1584/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-11

było pośrednictwo w zakresie kupna-sprzedaży, wynajmu, zamiany nieruchomości i gruntów, działalność gastronomiczna. Z kolei zgodnie z wypisem z ewidencji działalności...
ze sprzedaży trzech działek zaliczyli do przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości, opodatkowanych 10% podatkiem zryczałtowanym. Pozostałe działki sprzedane w 2006 r...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100