Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II OSK 1395/11 - Wyrok NSA z 2012-12-06

wskazało, że pobranie renty planistycznej jest obowiązkiem gminy, jeżeli spełnione zostaną łącznie trzy warunki:, - wartość nieruchomości wzrosła w wyniku uchwalenia nowego...
organ I instancji do wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia renty planistycznej. Za datę wszczęcia tego postępowania należy uznać dzień 2 marca 2007 r. tj. dzień...

II OSK 1396/11 - Wyrok NSA z 2012-12-06

. W uzasadnieniu wskazało, że pobranie renty planistycznej jest obowiązkiem gminy, jeżeli spełnione zostaną łącznie trzy warunki:, - wartość nieruchomości wzrosła w wyniku uchwalenia...
obligująca organ I instancji do wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia renty planistycznej. Za datę wszczęcia tego postępowania należy uznać dzień 2 marca 2007 r. tj...

II OSK 1400/11 - Wyrok NSA z 2012-12-06

. W uzasadnieniu wskazało, że pobranie renty planistycznej jest obowiązkiem gminy, jeżeli spełnione zostaną łącznie trzy warunki:, - wartość nieruchomości wzrosła w wyniku uchwalenia...
obligująca organ I instancji do wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia renty planistycznej. Za datę wszczęcia tego postępowania należy uznać dzień 21 stycznia 2008 r. tj...

II OSK 1399/11 - Wyrok NSA z 2012-12-06

. W uzasadnieniu wskazało, że pobranie renty planistycznej jest obowiązkiem gminy, jeżeli spełnione zostaną łącznie trzy warunki:, - wartość nieruchomości wzrosła w wyniku uchwalenia...
obligująca organ I instancji do wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia renty planistycznej. Za datę wszczęcia tego postępowania należy uznać dzień 19 listopada 2007 r...

II OSK 1392/11 - Wyrok NSA z 2012-12-06

wskazało, że pobranie renty planistycznej jest obowiązkiem gminy, jeżeli spełnione zostaną łącznie trzy warunki:, - wartość nieruchomości wzrosła w wyniku uchwalenia nowego...
obligująca organ I instancji do wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia renty planistycznej. Za datę wszczęcia tego postępowania należy uznać dzień 2 marca 2007 r. tj...

II OSK 1397/11 - Wyrok NSA z 2012-12-06

. W uzasadnieniu wskazało, że pobranie renty planistycznej jest obowiązkiem gminy, jeżeli spełnione zostaną łącznie trzy warunki:, - wartość nieruchomości wzrosła w wyniku uchwalenia...
obligująca organ I instancji do wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia renty planistycznej. Za datę wszczęcia tego postępowania należy uznać dzień 19 listopada 2007 r...

II OSK 1398/11 - Wyrok NSA z 2012-12-06

wskazało, że pobranie renty planistycznej jest obowiązkiem gminy, jeżeli spełnione zostaną łącznie trzy warunki:, - wartość nieruchomości wzrosła w wyniku uchwalenia...
obligująca organ I instancji do wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia renty planistycznej. Za datę wszczęcia tego postępowania należy uznać dzień 2 marca 2007 r. tj...

II OSK 1393/11 - Wyrok NSA z 2012-12-06

. W uzasadnieniu wskazało, że pobranie renty planistycznej jest obowiązkiem gminy, jeżeli spełnione zostaną łącznie trzy warunki:, - wartość nieruchomości wzrosła w wyniku...
obligująca organ I instancji do wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia renty planistycznej. Za datę wszczęcia tego postępowania należy uznać dzień 2 marca 2007 r. tj...

II OSK 1391/11 - Wyrok NSA z 2012-12-06

, że pobranie renty planistycznej jest obowiązkiem gminy, jeżeli spełnione zostaną łącznie trzy warunki:, - wartość nieruchomości wzrosła w wyniku uchwalenia nowego planu...
I instancji do wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia renty planistycznej. Za datę wszczęcia tego postępowania należy uznać dzień 2 marca 2007 r. tj. dzień...

II SA/Sz 377/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-11-05

jest jedynie wzrost wartości nieruchomości i jej zbycie, podczas gdy przy ustalaniu renty planistycznej konieczne jest także wykazanie przez organ bezpośredniego związku...
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.), stanowiącego formę tzw. renty planistycznej sprowadza się do konieczności uregulowania przez właściciela...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100