Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Po 570/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-03

na rażące naruszenie prawa tj. art. 21 §3 w związku z art. 207 §2 Ordynacji podatkowej oraz w związku z art. 6 ust. 9 pkt 1 i art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach...
zaś rażące naruszenie prawa. Niewątpliwie rażącym naruszeniem prawa w ocenie wnioskodawcy jest nieokreślenie skutków podatkowych od obiektów podlegających opodatkowaniu...

III SA/Po 525/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-08-07

., Niezależnie od powyższego pismem z dnia 10 marca 2010 r. złożyła wniosek o stwierdzenie jej nieważności z uwagi na rażące naruszenie prawa tj. art. 21 § 3 w związku z art. 207 § 2...
deklaracji, jak i te ujęte w drugiej deklaracji. Pominięcie w decyzji niektórych obiektów położonych na terenie Gminy M stanowi zaś rażące naruszenie prawa. Niewątpliwie rażącym...

II OSK 525/18 - Wyrok NSA z 2019-03-13

. wniosła o oddalenie skargi., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę. Sąd zaznaczył, że skarga Prokuratora wskazuje na wadę rażącego naruszenia prawa, którą...
się również poglądy odmienne, a w przypadku rozbieżności interpretacyjnych, co do zasady, nie można mówić o rażącym naruszeniu prawa przy zastosowaniu przepisu wykładanego...

II OSK 547/18 - Wyrok NSA z 2019-03-13

Administracyjny w Łodzi oddalił skargę. Sąd zaznaczył, że skarga Prokuratora wskazuje na wadę rażącego naruszenia prawa, którą dotknięta jest decyzja ustalająca warunki...
rozbieżności interpretacyjnych, co do zasady, nie można mówić o rażącym naruszeniu prawa przy zastosowaniu przepisu wykładanego odmiennie. Jeśli natomiast chodzi o podnoszone...

II OSK 785/18 - Wyrok NSA z 2019-03-13

oddalił skargę. Sąd zaznaczył, że skarga Prokuratora wskazuje na wadę rażącego naruszenia prawa, którą dotknięta jest decyzja ustalająca warunki zabudowy dla części działki...
, co do zasady, nie można mówić o rażącym naruszeniu prawa przy zastosowaniu przepisu wykładanego odmiennie. Jeśli natomiast chodzi o podnoszone przez Prokuratora...

II OSK 524/18 - Wyrok NSA z 2019-03-13

., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę. Sąd zaznaczył, że skarga Prokuratora wskazuje na wadę rażącego naruszenia prawa, którą dotknięta jest decyzja...
, a w przypadku rozbieżności interpretacyjnych, co do zasady, nie można mówić o rażącym naruszeniu prawa przy zastosowaniu przepisu wykładanego odmiennie. Jeśli natomiast...

I OSK 237/15 - Wyrok NSA z 2015-07-08

z rażącym naruszeniem prawa, umorzył postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w pozostałym zakresie oraz przyznał ze środków budżetowych Wojewódzkiego...
i 2 oraz art. 161 § 1 pkt 3 P.p.s.a., stwierdzając, że bezczynność organu odwoławczego nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa oraz umarzając postępowanie...

II SA/Łd 83/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-03-13

i częściowo 65, obręb [...], gm. S. J.L. zarzucił decyzji rażące naruszenie prawa. W uzasadnieniu wniosku strona podniosła, że Burmistrz Gminy i Miasta S. błędnie...
w tym zakresie, to wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie może być uznane za rażące naruszenie prawa., Kolegium wskazało, że chybiony...

III SA 1425/96 - Wyrok NSA z 1997-09-17

W dotychczasowym orzecznictwie sądowym oraz w doktrynie przyjmuje się, że rażące naruszenie prawa /art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa/ następuje wtedy, gdy treść decyzji...
interpretacji danej normy. Rażące naruszenie prawa jest bowiem z reguły wyrazem ewidentnego i jasno uchwytnego błędu w interpretowaniu prawa., Wreszcie w orzecznictwie...

I SA/Op 601/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-11-27

Urzędu Celnego w Opolu z dnia 20 lipca 2012 r. określającej kwotę opłaty paliwowej należnej za lipiec 2005 r. Jako podstawę wniosku podał rażące naruszenie prawa, a to: 1...
, że rażące naruszenie prawa stanowi wyraz ewidentnego i jasno uchwytnego błędu w interpretowaniu prawa, co oznacza, że w świetle przedstawionych rozbieżności w wykładni przepisów...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100