Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I FSK 2088/16 - Wyrok NSA z 2018-12-05

indywidualną Ministra Finansów z dnia 8 marca 2016 r., nr ITPP2/4512-1126/15/EB w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) oddala skargę, 3...
, że jest komornikiem sądowym przy sądzie rejonowym. Przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego jest analiza na gruncie podatku od towarów i usług...

I SA/Gl 91/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-08-11

Skarbowej w Katowicach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym w podatku od towarów i usług za miesiąc kwiecień 2014...
marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. - dalej ustawa o VAT lub u.p.t.u.), powołanych w uzasadnieniu prawnym...

I SA/Gd 1825/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-04-13

na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 8 października 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od marca do grudnia 2013 r. 1. uchyla...
. Z. zobowiązanie w podatku od towarów i usług za okres od marca do grudnia 2013 r. w sposób odmienny aniżeli wykazał podatnik w deklaracji VAT-7 za ww. okres., Podstawą...

I SA/Gl 1500/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-01-09

[...] nr [...] w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu podatku od towarów i usług za czerwiec 2017 r. oddala skargę. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach (dalej: organ...
od towarów i usług za czerwiec 2017 r. w kwocie [...] zł do dnia 8 sierpnia 2019 r. w związku z niezakończeniem w wyznaczonym terminie procesu weryfikacji rozliczenia podatku...

I SA/Kr 472/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-06-20

. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług I. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną, II. zasądza od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na rzecz strony skarżącej...
o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, że Gmina realizując zadania z zakresu pomocy społecznej...

I SA/Łd 842/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-10-09

. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] r. nr [...] [...] w przedmiocie określenia w podatku od towarów i usług zobowiązania podatkowego za lipiec...
Skarbowego Ł.-B. (dalej też jako ,,NUS') z dnia [...] r., określającą A Sp. z o.o. (dalej też 'Spółka') zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za miesiąc...

I FSK 2037/15 - Wyrok NSA z 2017-04-19

., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec 2010 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od 'M.' Niepubliczna Spółka Akcyjna...
na Ukrainie (zwana dalej: 'Spółką' lub 'skarżącą') na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 26 stycznia 2012 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług...

III SA/Wa 1164/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-07

. 13 i 15, art. 34 ust. 4 i art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn...
') prawidłową kwotę podatku od towarów i usług dotyczącą zgłoszenia celnego z dnia 20 kwietnia 2012 r. w wysokości 589 zł oraz stwierdził powstanie różnicy w podatku VAT w kwocie...

I SA/Sz 309/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-05-04

Izby Skarbowej z dnia 28 stycznia 2016 r. nr [...] w przedmiocie zaliczenia zwrotu z tytułu podatku od towarów i usług za sierpień 2015 r. na poczet zaległości...
okres rozliczeniowy oraz podatek do zapłaty na podstawie art. 108 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm. - zwanej...

I SA/Lu 266/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-06-15

. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] stycznia 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę...
, przedstawione we wniosku z dnia [...] o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie określenia podstawy opodatkowania...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100