Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gl 321/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-10-04

Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. orzeka, że zaskarżona decyzja...
. z dnia [...] roku, nr [...], którą organ ten określił H. N. wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 rok w kwocie [...] złotych., W uzasadnieniu...

I SA/Gd 877/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-10-20

. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2015 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę. W dniu 28 października 2014 r...
. został złożony przez L. J. do Ministra Finansów wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków...

I SA/Rz 577/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-09-11

. (powoływana dalej jako wnioskodawca, lub ska) wystąpiła do Ministra Finansów o wydanie interpretacji przepisów z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych...
przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązujących przed zmianami tych ustaw wprowadzonych...

II FSK 119/05 - Wyrok NSA z 2006-01-05

opodatkowania darczyńcy podatkiem dochodowym od osób fizycznych bez ograniczeń kwotowych i formalnych uregulowanych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym...
Janusza A. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 21 października 2003 r. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych...

II FSK 115/05 - Wyrok NSA z 2006-01-04

Aby zatem dochód związku zawodowego korzystał ze zwolnienia od opodatkowania, przewidzianego w art. 17 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób...
Zawodowego Pracowników Zespołu Elektrowni 'D.' z siedzibą w N. na decyzję Izby Skarbowej w S. z dnia 12 listopada 2002 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób...

I SA/Wr 1167/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-12-10

Produkcji i Handlu 'A' sp. z o.o. we W. na interpretację Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego...
w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu udziału w spółce komandytowo akcyjnej., Ze stanu...

I SA/Sz 890/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-10-05

Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiące I-IV 2005 r. o d d a l a skargę Dyrektor Izby...
Urzędu Skarbowego z dnia [...] Nr [...], odmawiającą podatnikowi A.B. stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiące od stycznia do kwietnia...

I SA/Gl 222/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-11-06

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 rok oddala skargę. Dyrektor Izby Skarbowej w K. (dalej DIS...
w uzasadnieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., dalej u.p.d.o.f.) decyzją z dnia [...] r...

I SA/Gl 235/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-11-06

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 rok oddala skargę. Dyrektor Izby Skarbowej w K. (dalej DIS...
w uzasadnieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., dalej u.p.d.o.f.) decyzją z dnia [...] r...

I SA/Gl 233/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-11-06

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 rok oddala skargę. Dyrektor Izby Skarbowej w K. (dalej DIS...
w uzasadnieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., dalej u.p.d.o.f.) decyzją z dnia [...] r...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100