Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Wa 1849/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-09

. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 17 marca 2014 r. nr IPPB1/415-1257/13-4/EC w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1) uchyla zaskarżoną...
indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego lub darowizny udziałów w spółce z o.o. na rzecz...

II FSK 1424/07 - Wyrok NSA z 2008-05-28

zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości w podatku dochodowym za 1993 r. oraz odsetek oddala skargę kasacyjną. Postanowieniem z dnia 29.03.2001 r. Urząd Skarbowy...
w O. zaliczył A. i L. G. nadpłatę z podatku dochodowego od osób fizycznych za 1994 r. wraz z oprocentowaniem w łącznej kwocie 426,40 zł, na poczet zaległości w podatku dochodowym...

I SA/Kr 1336/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-06-21

na rozprawie w dniu 1 czerwca 2006r, sprawy ze skargi ' K.' Spółka z o.o. w R., na decyzję Izby Skarbowej, z dnia 17 czerwca 2003r Nr [...], w przedmiocie podatku dochodowego...
od osób prawnych za 2001r, I. Uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji w części określającej zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym...

I SA/Po 842/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-10-15

. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r. oddala skargę /-/ K. Pawlicki /-/ M. Skwierzyńska /-/ S. Zapalska Małżonkowie W. i H...
. T. w 2005 roku byli podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych i w dniu (...) złożyli na formularzu PIT-37 wspólne zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu...

I SA/Rz 744/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-10-09

[...] czerwca 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z kapitałów pieniężnych za 2014 rok oddala skargę. Dyrektor Izby Administracji...
[...] października 2017 r., nr [...], w przedmiocie określenia skarżącemu zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r., od dochodów...

II FSK 558/05 - Wyrok NSA z 2006-04-19

Do ustalenia wartości przychodu określonego w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 2000 nr 14 poz. 176...
podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2002 - uchyla zaskarżony wyrok w całości i oddala skargę; (...). Wyrokiem z dnia 9 lutego 2005 r., I SA/Bd 710/04, Wojewódzki...

I SA/Gl 29/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-07-03

[...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2) zasądza od Ministra Finansów na rzecz strony skarżącej kwotę 440 (czterysta...
pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych:, 1. w zakresie określenia momentu opodatkowania dochodów...

I SA/Gd 580/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-07-25

. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 16 kwietnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę...
. G.G. (dalej: wnioskodawczyni, skarżąca) złożyła wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego...

I SA/Gl 887/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-04-08

. na interpretację Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1) uchyla zaskarżoną interpretację; 2) zasądza od Ministra...
we wniosku z 18 lutego 2014 r. dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r., przez spółkę...

I SA/Bk 392/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-04-18

. z dnia [...] sierpnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 rok 1. oddala skargę, 2. przyznaje...
niezbędnych wydatków. Decyzją z dnia [...] maja 2006 r., Nr [...], Naczelnik Urzędu Skarbowego w S. odmówił Panu J. D. stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100