Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA 2093/01 - Wyrok NSA z 2003-03-11

W stanie prawnym obowiązującym przed dniem wejścia w życie noweli Ordynacji podatkowej, tj. przed 5.06.2001 r., zapłacone odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna...
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ na równi z nadpłatą traktuje się także część wpłaty, która została zaliczona na poczet odsetek...

I FPS 3/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-16

pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./? postanawia odmówić podjęcia uchwały. Postanowieniem z dnia 3 czerwca 2005 r...
jest zapłatą podatku powodującą wygaśnięcie zobowiązania podatkowego w rozumieniu art. 59 par. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926...

I FSK 1268/13 - Wyrok NSA z 2015-02-04

, z uwagi na fakt, iż orzekanie w trybie art. 108 § 1 w zw. z art. 115 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm., dalej...
jako 'Ordynacja podatkowa'), sprowadza się w zasadzie jedynie do formalnego wskazania osób, które z mocy prawa odpowiadają za zaległości podatkowe podatnika, organ odwoławczy...

I FSK 1834/07 - Wyrok NSA z 2008-01-10

4 Ordynacji podatkowej zaliczył, wydanymi w dniach 15, 17 oraz 22 listopada 2004 r. postanowieniami, dokonane wpłaty na poczet zaległości podatkowej oraz odsetek...
w związku z art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej utrzymał w mocy zaskarżone postanowienia organu pierwszej instancji, podkreślając, że art. 342 ust. 1 pkt 1 i art. 230 ust. 3 pkt 4...

I FSK 1833/07 - Wyrok NSA z 2008-01-10

§ 4 Ordynacji podatkowej zaliczył, wydanymi w dniach 15, 17 oraz 22 listopada 2004 r. postanowieniami, dokonane wpłaty na poczet zaległości podatkowej oraz odsetek...
w związku z art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej utrzymał w mocy zaskarżone postanowienia organu pierwszej instancji, podkreślając, że art. 342 ust. 1 pkt 1 i art. 230 ust. 3 pkt 4...

II FSK 2226/11 - Wyrok NSA z 2013-06-25

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - dalej jako 'Ordynacja podatkowa', o umorzenie...
na projekty: 'N.', 'D.', 'E.' i 'P.' oraz wydatków związanych z ugodami z 11 i 12 sierpnia 2003 r.;, 4) art. 121, art. 122 i art. 187 Ordynacji podatkowej., W uzasadnieniu...

I SA/Gd 864/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-04-23

. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 240 § 1 pkt 5, art. 245 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm...
o wznowienie powołując się na art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej postępowań zakończonych decyzjami ostatecznymi z dnia 27 czerwca 2007 r. w celu ich uchylenia., Strona...

I SA/Rz 600/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-11-05

, nastąpił skutek doręczenia postanowienia określony w art. 150 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.; dalej...
: Ordynacja podatkowa)., DUKS decyzją z dnia [...] listopada 2016 r. nr [...], określił L. B. zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za poszczególne okresy...

I SA/Łd 651/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-09-04

podatkowego, podnosząc zarzuty naruszenia szeregu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.; dalej 'Ordynacja...
podatkowa'), to jest:, art. 165a § 1 w zw. art. 14h Ordynacji podatkowej poprzez odmowę wszczęcia postępowania w sytuacji spełnienia przez wniosek wszystkich wymogów...

I SA/Łd 652/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-09-04

szeregu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.; dalej 'Ordynacja podatkowa'), to jest:, art. 165a § 1...
w zw. art. 14h Ordynacji podatkowej poprzez odmowę wszczęcia postępowania w sytuacji spełnienia przez wniosek wszystkich wymogów wskazanych w przepisie art. 14b Ordynacji...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100