Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

II SA/Gl 184/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-06-03

Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Decyzją Starosty [...] z dnia [...] r. udzielono Gminie S. pozwolenia...
2011 r. Burmistrz Miasta i Gminy S. powiadomił I. C. - K. i Z. K. o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości...

II SA/Łd 949/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-02-04

roku sprawy ze skargi B. H.-M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. a.bł. Decyzją z dnia...
Miasta T. z dnia [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położnej w T., działka nr 199, spowodowanej jej podziałem...

II SA/Po 1043/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-06-05

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile z dnia [...] września 2012r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza...
podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 z późn. zm.) ustalił opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w R. o pow. 903 m2, działka nr [...], obręb R...

II SA/Sz 519/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-09-08

. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] maja 2022 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. 1. Burmistrz M. decyzją...
z [...] stycznia 2022 r. ustalił J. W. (dalej przywoływany jako: 'Skarżący') opłatę adiacencką w wysokości [...] zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oznaczonych jako działki...

II SA/Gd 354/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-10-10

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 24 lutego 2012 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1/ uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Wójta...
ustalił opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości stanowiącej działkę nr [...] w Ch. wskutek podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej., Odwołanie...

I OSK 139/09 - Wyrok NSA z 2009-08-19

w Warszawie z dnia [...] marca 2008 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 6 listopada 2008 r. Wojewódzki Sąd...
. od decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z dnia [...] października 2007 r., którą ustalono jednorazową opłatę adiacencką w wysokości 35.232 zł z tytułu wzrostu wartości...

II SA/Go 273/05 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2005-09-28

Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę W dniu [...] maja 2004r. decyzją nr [...] Burmistrz ustalił opłatę adiacencką...
[...] listopada 2003r. wydano decyzję., W decyzji tej ustalono kwotę opłaty adiacenckiej również wysokości 9735,00 zł., Skarżący jednak złożył odwołanie od decyzji...

II SA/Łd 172/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-04-12

2012 roku sprawy ze skargi Z. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
[...] Burmistrz Miasta Ł. ustalił Z.T. opłatę adiacencką w wysokości 1532,50 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w Ł. przy ulicy A, oznaczonej jako działka...

II SA/Łd 1674/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-01-28

J.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
. do Rady Miejskiej w S. o zmianę decyzji Prezydenta Miasta S. z dnia [...] w trybie przepisu art. 155 k.p.a. Decyzją tą Prezydent Miasta S. ustalił opłatę adiacencką...

IV SA/Po 238/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-06-14

[...] z [...] marca 2014 r. nr [...] ustalono opłatę adiacencką w wysokości [...] zł z tytułu stworzenia warunków do korzystania z drogi wybudowanej na ulicy...
dochowany trzyletni termin od momentu stworzenia warunków do korzystania z drogi do momentu wydania decyzji ustalającej opłatę adiacencką. Pełnomocnik wskazał, że trzyletni...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100