Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Sz 261/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-05-20

76 str. 1 ze zm.) - zwanej dalej: 'Dyrektywą Horyzontalną', stwierdzając m.in., iż oleje smarowe, jako produkty energetyczne, objęte są regulacjami obu wymienionych...
opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Ponadto oleje smarowe o wskazanych kodach nie podlegają także przepisom dotyczącym kontroli i przemieszczania zawartym w Dyrektywie...

I SA/Sz 263/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-05-20

76 str. 1 ze zm.) - zwanej dalej: 'Dyrektywą Horyzontalną', stwierdzając m.in., iż oleje smarowe, jako produkty energetyczne, objęte są regulacjami obu wymienionych...
opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Ponadto oleje smarowe o wskazanych kodach nie podlegają także przepisom dotyczącym kontroli i przemieszczania zawartym w Dyrektywie...

I SA/Sz 265/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-05-20

76 str. 1 ze zm.) - zwanej dalej: 'Dyrektywą Horyzontalną', stwierdzając m.in., iż oleje smarowe, jako produkty energetyczne, objęte są regulacjami obu wymienionych...
opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Ponadto oleje smarowe o wskazanych kodach nie podlegają także przepisom dotyczącym kontroli i przemieszczania zawartym w Dyrektywie...

III SA/Gl 2044/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-11-27

, w którym stwierdzono, że oleje smarowe używane do celów innych niż opałowe i napędowe nie podlegają akcyzie zharmonizowanej., Zdaniem Spółki podatek akcyzowy został...
) wymienione we wniosku o stwierdzenie nadpłaty oleje smarowe klasyfikowane do kodu CN 2710 19 99 są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi opodatkowanymi stawką podatku...

III SA/Gl 1995/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-11-06

akcyzowego i w latach 2006-2009 nabywała wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe dla celów innych niż napędowe i opałowe. Od tych zakupów uiszczała podatek akcyzowy, co pozostaje...
NSA z dnia 13 października 2010r. sygn. akt I GSK 1171/09, w którym stwierdzono, że oleje smarowe używane do celów innych niż opałowe i napędowe nie podlegają akcyzie...

III SA/Gl 476/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-02

, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania (Dz. Urz. UE L 76 ze zm.) polegające na uznaniu, że oleje smarowe, oznaczone kodem Scalonej Nomenklatury Handlu Zagranicznego CN 2710...
i Dyrektywa Energetyczna uzasadniają wydane rozstrzygnięcie., Zgodził się z twierdzeniem skarżącej, że oleje smarowe klasyfikowane do kodu CN 2710 19 81 wykorzystywane...

I FSK 2057/08 - Wyrok NSA z 2009-05-29

w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych produkty tj. oleje smarowe: oleje silnikowe, oleje do turbin, oleje do sprężarek i urządzeń ręcznych o napędzie pneumatycznym (CN...
na rzecz ostatecznych odbiorców. Oleje smarowe oraz smary w żadnym z przypadków nie są przeznaczone lub zużywane na cele opałowe i/lub napędowe., Mając na względzie...

III SA/Gl 1371/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-12-09

w wysokościach określonych w składanych deklaracjach uproszczonych dotyczących nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych silnikowych o kodach CN 2710 19 81, który to olej...
odmawiającą stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku akcyzowego. W uzasadnieniu stwierdził, że oleje smarowe klasyfikowane do kodu CN 2710 19 71 - 99 wykorzystywane zgodnie...

III SA/Gl 1406/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-10-01

uznanie, że oleje smarowe wykorzystywane do celów innych niż jako paliwo silnikowe lub paliwo do ogrzewania, mogą podlegać opodatkowaniu zharmonizowanym podatkiem akcyzowym...
,, - art. 2 ust. 4 i art. 20 Dyrektywy energetycznej w zakresie, w jakim przepis ten powinien znaleźć w sprawie bezpośrednie zastosowanie, poprzez uznanie, że oleje smarowe...

III SA/Gl 2688/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-03-11

, jak bezpośredni dyskryminują oleje smarowe z innych państw członkowskich. W związku z powyższym - w jej ocenie - ma ona prawo powoływać się bezpośrednio na art. 2 ust. 4...
podatkowi akcyzowemu, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania (Dz.U. UE L 76 str. 1 ze zm., zwaną dalej dyrektywą horyzontalną) i traktować oleje smarowe wykorzystywane...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100