Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II FSK 1810/09 - Postanowienie NSA z 2010-04-27

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2003 r. postanawia zawiesić postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie 1. Wyrokiem z dnia 19 czerwca 2009...
od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2003 r. Podstawę prawną wydanych decyzji stanowią przepisy art. 20 ust. 3 w zw. z art. 30 ust. 1...

II FSK 1957/09 - Postanowienie NSA z 2010-04-27

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 r. postanawia zawiesić postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie 1. Wyrokiem z dnia 19 czerwca...
od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 r. Podstawę prawną wydanych decyzji stanowią przepisy art. 20 ust. 3 w zw. z art. 30 ust. 1...

II FSK 1811/09 - Postanowienie NSA z 2010-04-27

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r. postanawia zawiesić postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie 1. Wyrokiem z dnia 19 czerwca 2009...
od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r. Podstawę prawną wydanych decyzji stanowią przepisy art. 20 ust. 3 w zw. z art. 30 ust. 1...

II FSK 1809/09 - Postanowienie NSA z 2010-04-27

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2002 r. postanawia zawiesić postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie 1. Wyrokiem z dnia 19 czerwca...
od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2002 r. Podstawę prawną wydanych decyzji stanowią przepisy art. 20 ust. 3 w zw. z art. 30 ust...

I SA/Lu 1302/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-03-05

- DUKS) z dnia [...] w sprawie ustalenia zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
do ustalenia, że strona uzyskała w 2005 r. dochód nieznajdujący pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w wysokości 6.694 zł. Taka jest bowiem nadwyżka wydatków...

I SA/Po 1756/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-06-28

w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę W dniu [...] r. B. R. wniósł skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej dnia z [...] r. nr [...], uchylającą w całości decyzję...
. postanowieniem z [...] r. wszczął wobec skarżącego postępowanie kontrolne w zakresie kontroli źródeł pochodzenia majątku oraz przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych...

I SA/Gd 409/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-11-10

od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 2003 r. oddala skargę. Pani S. M. w zeznaniu podatkowym PIT-36 za 2003 r. złożonym wspólnie z małżonkiem S. M. w Urzędzie...
. wszczął z urzędu postępowanie podatkowe w sprawie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2003 rok., W wyniku...

I SA/Gd 1495/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-01-10

dochodowym od osób fizycznych na poczet zaległości podatkowej w zryczałtowanym 75% podatku od dochodu z nieujawnionych źródeł przychodu lub nieznajdujących pokrycia...
w ujawnionych źródłach za 2008 r. w kwocie 138,52 zł i odsetek od tej zaległości w kwocie 2,88 zł oraz kwoty 11,60 z tytułu kosztów upomnienia, utrzymał w mocy postanowienie...

I SA/Lu 722/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-04-08

w ujawnionych źródłach przychodów za 2000 r. - uchyla zaskarżoną decyzję. I SA/Lu 722/08, UZASADNIENIE, 1. Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej, po rozpatrzeniu odwołania...
ustalenia S. B. zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych...

I SA/Sz 262/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-05-09

w wysokości [...] złotych, nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych. Organ pierwszej instancji ustalił S.S. podatek...
dochodowy od osób fizycznych za 1999 rok w kwocie [...] złotych od dochodów w kwocie [...] złotych, nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100