Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Po 771/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-11-17

Skarbowej w P. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
dochodowy za 2004 r. w formie ryczałtu od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w kwocie [...]., Uzasadniając powyższą decyzję organ I instancji...

I SA/Po 772/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-11-17

w P. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
za 2004 r. w formie ryczałtu od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w kwocie [...]., Uzasadniając powyższą decyzję organ I instancji stwierdził...

I SA/Po 859/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-11-17

Skarbowej w P. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
dochodowy za 2003 r. w formie ryczałtu od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w kwocie [...]., Uzasadniając powyższą decyzję organ podatkowy...

I SA/Po 890/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-11-17

w P. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
za 2003 r. w formie ryczałtu od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w kwocie [...]., Uzasadniając powyższą decyzję organ podatkowy pierwszej...

I SA/Gd 179/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-04-22

w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r. z tytułu przychodów z nieujawnionych źródeł lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w kwocie 177.669 zł...
i ustalił zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 rok z tytułu przychodów ze źródeł nieujawnionych lub nieznajdujących pokrycia...

I SA/Go 223/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-06-11

w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych 1. Oddala skargę. 2. Przyznaje od Skarbu Państwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych w wysokości 22 522 zł., Rozstrzygnięcia organów zapadły na podstawie następującego stanu...

I SA/Ol 358/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-09-13

od osób fizycznych, od dochodów z nie ujawnionych źródeł przychodów za 2000r., w kwocie 64.868,30zł., Decyzja ta poprzedzona została ustaleniami przeprowadzonych...
dysproporcji, na gruncie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od dochodów ze źródeł nie ujawnionych., Wskazując podstawę prawną, decyzji Dyrektor Izby Skarbowej...

I SA/Ol 359/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-09-13

od osób fizycznych, od dochodów z nie ujawnionych źródeł przychodów za 2000r., w kwocie 64.868,30zł., Decyzja ta poprzedzona została ustaleniami przeprowadzonych przez organ...
dysproporcji, na gruncie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od dochodów ze źródeł nie ujawnionych., Wskazując podstawę prawną decyzji, Dyrektor Izby Skarbowej powołał...

I SA/Gd 1106/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-11-29

w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2008 r. oddala skargę...
pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2008 rok w kwocie 1.828.154,00 zł, uchylił decyzję organu pierwszej instancji i ustalił...

I SA/Łd 714/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-09-17

złotych od dochodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w wysokości 164.057,00 złotych., Dyrektor Izby Skarbowej w Ł., po rozpoznaniu wniesionego...
oraz 50.000 USD pochodzące z ujawnionych źródeł przychodów opodatkowanych lub zwolnionych z opodatkowania. Nie uwzględniono jednocześnie zlikwidowanych w 2000 roku lokat...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100