Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Lu 317/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-12-13

z dnia [...] czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt; II. uznaje obowiązek Starosty zwrotu...
na rzecz P. K. kwoty [...] zł , stanowiącej część opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu seria [...] dotyczącej samochodu marki Renault 19 Chamade o numerze...

II SA/Go 517/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-09-22

z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłat za wydanie kart pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności, II. uznaje obowiązek...
Starosty dokonania zwrotu G.R. części opłat w wysokości po 425 (czterysta dwadzieścia pięć) złotych pobranych za wydanie kart następujących pojazdów: 1...

III SA/Po 125/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-04-25

. na akt Starosty z dnia 7 października 2011 r., nr [...] w przedmiocie zwrotu opłaty za karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt Starosty, II. zasądza od Starosty na rzecz...
., nr [...] odmawiającym stwierdzenia nadpłaty w opłacie za wydanie karty pojazdu w związku z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz stwierdzenia uprawnienia do otrzymania...

II SA/Sz 784/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-02-02

Miasta z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżoną czynność Prezydenta Miasta i stwierdza, że Z. S. przysługuje...
kwoty [...] zł, będącej różnicą pomiędzy kwotą uiszczoną a należną organowi z tytułu wydania karty pojazdu., Pismem z dnia [...] organ udzielił odpowiedzi na wezwanie Z.S....

III SA/Lu 580/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-01-15

dokonania na rzecz A. S. zwrotu kwoty 425 zł (czterysta dwadzieścia pięć złotych), stanowiącej część opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu [...], dotyczącej samochodu...
zł, stanowiącej część wniesionej w dniu 29 lipca 2004 r. opłaty za wydanie karty pojazdu, dotyczącej samochodu osobowego [...][...] o numerze rejestracyjnym...

II SA/Bk 81/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-03-13

karty pojazdu 1. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności oraz stwierdza, że skarżącemu P. Sp. z o.o. w W. przysługuje uprawnienie do zwrotu części opłaty za wydanie...
karty pojazdu o numerze rejestracyjnym [...] w kwocie 425 zł (słownie: czterysta dwadzieścia pięć złotych), 2. zasądza od Prezydenta Miasta B. na rzecz skarżącego P. Sp...

II SA/Bk 82/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-03-13

karty pojazdu 1. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności oraz stwierdza, że skarżącemu P. Sp. z o.o. w W. przysługuje uprawnienie do zwrotu części opłaty za wydanie...
karty pojazdu o numerze rejestracyjnym [...] w kwocie 425 zł (słownie: czterysta dwadzieścia pięć złotych), 2. zasądza od Prezydenta Miasta B. na rzecz skarżącego P. Sp...

II SA/Bk 80/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-03-13

karty pojazdu 1. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności oraz stwierdza, że skarżącemu P. Sp. z o.o. w W. przysługuje uprawnienie do zwrotu części opłaty za wydanie...
karty pojazdu o numerze rejestracyjnym [...] w kwocie 425 zł (słownie: czterysta dwadzieścia pięć złotych), 2. zasądza od Prezydenta Miasta B. na rzecz skarżącego P. Sp...

III SA/Gd 686/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-10-08

z siedzibą w W. na akt Prezydenta Miasta [...] z dnia 28 kwietnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu 1. uchyla zaskarżony akt w części...
odmawiającej 'A' Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. zwrotu części opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu marki [...] o numerze rejestracyjnym...

III SA/Gd 687/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-10-08

z siedzibą w W. na akt Prezydenta Miasta [...] z dnia 28 kwietnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu 1. uchyla zaskarżony akt w części...
odmawiającej 'A' Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. zwrotu części opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu marki [...] o numerze rejestracyjnym...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100