Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Bk 80/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-03-13

karty pojazdu 1. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności oraz stwierdza, że skarżącemu P. Sp. z o.o. w W. przysługuje uprawnienie do zwrotu części opłaty za wydanie...
karty pojazdu o numerze rejestracyjnym [...] w kwocie 425 zł (słownie: czterysta dwadzieścia pięć złotych), 2. zasądza od Prezydenta Miasta B. na rzecz skarżącego P. Sp...

III SA/Gd 686/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-10-08

z siedzibą w W. na akt Prezydenta Miasta [...] z dnia 28 kwietnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu 1. uchyla zaskarżony akt w części...
odmawiającej 'A' Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. zwrotu części opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu marki [...] o numerze rejestracyjnym...

III SA/Gd 687/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-10-08

z siedzibą w W. na akt Prezydenta Miasta [...] z dnia 28 kwietnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu 1. uchyla zaskarżony akt w części...
odmawiającej 'A' Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. zwrotu części opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu marki [...] o numerze rejestracyjnym...

III SA/Gd 463/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-09-03

w W. na akt Prezydenta Miasta z dnia 6 marca 2020 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu części opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu 1. uchyla zaskarżony akt w części...
odmawiającej A Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. zwrotu części opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu marki B o numerze rejestracyjnym [...]; 2...

III SA/Gd 464/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-09-03

w W. na akt Prezydenta Miasta z dnia 6 marca 2020 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu części opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu 1. uchyla zaskarżony akt w części...
odmawiającej A Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. zwrotu części opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu marki B o numerze rejestracyjnym [...]; 2...

II SA/Op 563/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-02-07

500 zł, zapłaconą za wydanie karty pojazdu dla samochodu marki [...], o numerze rejestracyjnym [...], który został zarejestrowany na mocy decyzji z dnia 21 listopada 2005...
przy rejestracji pojazdów oraz wysokości kosztów związanych z drukiem i dystrybucją kart pojazdu, natomiast określona opłata 500 zł była niewspółmierna do kosztów usługi...

III SA/Po 168/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-07-23

Starosty G z dnia [...] 2013r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności, II. zasądza...
prawnego, złożyli wniosek o stwierdzenie i zwrot nadpłaty opłat uiszczonych za wydanie dwóch kart pojazdów w kwocie po 425,00 zł wraz z odsetkami od dnia 1 stycznia 2010 r...

III SA/Po 167/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-07-23

na czynność Starosty G z dnia [...] 2013r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności, II. zasądza...
- radcę prawnego, złożyli wniosek o |, |stwierdzenie i zwrot nadpłaty opłat uiszczonych za wydanie dwóch kart pojazdów w kwocie po 425,00 zł wraz z odsetkami od dnia 1...

I OSK 231/11 - Wyrok NSA z 2011-06-09

. nr (...) w przedmiocie odmowy zwrotu części opłat za wydanie kart pojazdów oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 25 listopada 2010 r., sygn. akt II SA/Go 766/10 Wojewódzki...
. w przedmiocie odmowy zwrotu części opłat za wydanie kart pojazdu oraz uznał obowiązek Starosty Mędzyrzeckiego dokonania zwrotu M. M. części opłat w wysokości po 425 zł...

III SA/Lu 773/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-12-14

. na akt Prezydenta Miasta z dnia [...] marca 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt; II. uznaje...
obowiązek Prezydenta Miasta dokonania na rzecz I. N. zwrotu kwoty [...] zł za wydanie karty pojazdu nr [...] dla pojazdu marki Volkswagen Vento o nr rej. [...]; III. zasądza...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100