Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III OSK 1682/21 - Wyrok NSA z 2022-07-14

Przedsiębiorstwa Państwowego P. z siedzibą w W. w rozpoznaniu wniosku z dnia 27 kwietnia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza...
w W. (dalej również jako P. lub organ) w rozpoznaniu wniosku z 27 kwietnia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej:, 1. zobowiązał organ do rozpatrzenia punktu 2 i 4...

II SAB/Wa 876/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-04

w [...] na bezczynność PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do rozpatrzenia wniosku strony...
skarżącej [...] Sp. z o.o. Oddział w Polsce z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku...

II SAB/Wa 670/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-29

Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] kwietnia 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej - oddala skargę...
z dnia [...] kwietnia 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej zawartej we wniosku z dnia [...] kwietnia 2014 r., Organowi zarzucił naruszenie art. 61 ust. 1 i 2...

II SAB/Kr 90/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-25

udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje 'T' S.A. z siedzibą w K. do wydania aktu lub podjęcia czynności w terminie 14 dni w sprawie z wniosku S. Z. z dnia 13...
przedmiotowych kserokopii., W odpowiedzi na powyższe pismo Spółka [....] S.A. nie odniosła się do wniosku o udostępnienie informacji publicznej, ale podała daty budowy urządzeń...

II SA/Bd 225/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-06-17

[...] na akt Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w B. z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za dostęp do informacji publicznej oddala...
informacji publicznej wnosząc o jego uchylenie i zasądzenie kosztów postępowania wg norm przepisanych zarzucając naruszenie: art. 7 ust. 2 w zw. z 15 ust. 1 i 12 ust. 2 pkt 1...

IV SA/Wr 456/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-09-17

ze skargi L. F. na decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej I. oddala...
[...], nr [...] wydaną po ponownym rozpatrzeniu sprawy dotyczącej udostępnienia informacji publicznej na wniosek L. F., dalej także skarżący, z dnia 30 grudnia 2013 r., w której Zastępca...

II SA/Wa 877/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-03

2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej - oddala skargę - Zaskarżoną decyzją z dnia [...] kwietnia 2018 r., nr [...], Minister...
udostępnienia skarżącemu przetworzonej informacji publicznej w postaci całkowitego kosztu użytkowania telefonów stacjonarnych i komórkowych przez Ministra Sprawiedliwości...

II SAB/Sz 270/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2023-02-08

odpowiedzialnością w Ś. na bezczynność Inspektor Nadzoru Budowlanego w przedmiocie bezczynności w sprawie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Inspektor Nadzoru...
Budowlanego do rozpoznania wniosku skarżącej z dnia [...] września 2022 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia organowi akt sprawy wraz...

II SAB/Gd 104/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-08-07

. na bezczynność 'A' Spółki Akcyjnej z siedzibą w G. w sprawie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje 'A' Spółkę Akcyjną z siedzibą w G. do rozpatrzenia wniosku H...
. K. i L. K. z dnia 30 listopada 2011 r. o udzielenie informacji publicznej w terminie 14 dni od otrzymania odpisu wyroku wraz ze stwierdzeniem jego prawomocności, 2...

II SAB/Gd 120/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-08-14

. na bezczynność A Spółki Akcyjnej z siedzibą w G. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje A Spółkę Akcyjną z siedzibą w G. do rozpatrzenia wniosku G. K...
. i J. K. z dnia 10 listopada 2011 r. o udzielenie informacji publicznej w terminie 14 dni od otrzymania odpisu wyroku wraz ze stwierdzeniem jego prawomocności, 2...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100