Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SAB/Wa 630/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-22

Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia odwołania 1. zobowiązuje Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do rozpatrzenia odwołania D. B. od decyzji Regionalnego...
, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska dopuścił się bezczynności w rozpatrzeniu odwołania, o którym mowa w pkt 1 wyroku, 3. stwierdza, że bezczynność Generalnego Dyrektora...

IV SA/Wa 17/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-20

w [...] na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] września 2019 r., znak [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1...
. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. umarza postępowanie administracyjne w sprawie; 3. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz Stowarzyszenia...

VII SAB/Wa 52/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-07-21

niejawnym sprawy ze skargi O.M. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia z 19 sierpnia 2021 r. postanawia: odrzucić...
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia z 19 sierpnia 2021 r., na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Ol...

VII SAB/Wa 53/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-07-21

niejawnym sprawy ze skargi O.M. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia z 19 sierpnia 2021 r. postanawia: odrzucić...
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia z 19 sierpnia 2021 r., na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Ol...

IV SA/Wa 2148/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-30

O. w W. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia 1...
. stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia i poprzedzającego go postanowienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...]; 2...

II OSK 2415/12 - Wyrok NSA z 2014-03-06

kasacyjnej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 czerwca 2012 r. sygn. akt IV SA/Wa 479/12 w sprawie...
ze skargi Z. L. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach...

IV SAB/Wa 21/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-07

niejawnym wniosku R. L. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi R. L. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie niepodjęcia czynności...
na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w podjęciu czynności administracyjnych., Zarządzeniem z dnia 30 stycznia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...

II OZ 738/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-20

. o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za nieprzekazanie w terminie skargi T. P. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] stycznia...
2010 r., nr [...] postanawia: oddalić wniosek Postanowieniem z dnia [...] lipca 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie Generalnego Dyrektora Ochrony...

IV SA/Wa 143/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-24

niejawnym wniosku R. L.. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi R. L. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] listopada 2016 r...
2016 r. R. L. wniósł za pośrednictwem organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia...

II OZ 292/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-09

A. sp. z o.o. z siedzibą we W. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu...
marca 2018 r. oddalił skargę na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] maja 2017 r. Skarżąca wniosła skargę kasacyjną od powyższego wyroku...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100