Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Po 592/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-11-04

ustawy o VAT. Zatem szkoła na podstawie tych przepisów musi ustalić udział procentowy, w jakim powyższa nieruchomość jest wykorzystywana do działalności gospodarczej...
jest do celów działalności gospodarczej nastąpiło w oparciu o wskazane w interpretacji kryterium czasu korzystania z sali na potrzeby działalności i potrzeby inne. Z uwagi...

II FSK 2029/16 - Wyrok NSA z 2018-07-06

. budynku [...] na terenie [...] jako budynku związanego z działalnością gospodarczą, podczas gdy budynek ten powinien być opodatkowany z zastosowaniem stawek właściwych...
dla budynków pozostałych oraz błędnym opodatkowaniem w latach 2009-2012 dwóch wiat jako budynków związanych z działalnością gospodarczą, podczas gdy obiekty te stanowią budowlę...

II FSK 1934/16 - Wyrok NSA z 2018-07-06

. budynku [...] na terenie [...] jako budynku związanego z działalnością gospodarczą, podczas gdy budynek ten powinien być opodatkowany z zastosowaniem stawek właściwych...
dla budynków pozostałych oraz błędnym opodatkowaniem w latach 2009-2012 dwóch wiat jako budynków związanych z działalnością gospodarczą, podczas gdy obiekty te stanowią budowlę...

I SA/Po 834/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-10-25

. wykazała przychód z najmu oraz z tytułu dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art.30c ustawy z udziałów w prowadzonej spółce jawnej...
nie pozwalały na uznanie, że grunty nabywane były w celu zaspokojenia potrzeb podatnika lecz stanowiły przedmiot wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej. Zdaniem organu...

I SA/Po 835/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-10-25

. wykazał przychód z najmu oraz z tytułu dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art.30c ustawy z udziałów w prowadzonej spółce jawnej...
zaspokojenia potrzeb podatnika lecz stanowiły przedmiot wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej. Zdaniem organu pierwszej instancji podatnik winien zakwalifikować...

I SA/Op 165/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-07-22

., Skarżąca złożyła w dniu 24 lutego 2009 r. deklarację na podatek od nieruchomości na 2009 r., którą objęła grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej...
o powierzchni 16.558 m2, grunty pozostałe o powierzchni 320 m2, budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej 414,60 m2, budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej...

I SA/Lu 272/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-09-18

(nieużytki), o łącznej powierzchni [...], jest zajęta przez spółkę na prowadzenie działalności gospodarczej. Tym samym zakwestionował stanowisko spółki, która twierdziła...
, że powierzchnia [...], należąca do działek o numerach ewidencyjnych [...], [...] i [...], nie była zajęta przez spółkę na prowadzenie działalności gospodarczej, między innymi...

I SA/Go 183/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-05-16

od nieruchomości tylko w przypadku zajęcia ich na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż leśna (art. 1 ustawy z dnia 30.10. 2002 r. o podatku leśnym ). Omawiane...
energetycznemu (tj. E. spółce z o.o.) do prowadzenia przez niego działalności gospodarczej., Stosownie do treści przepisu art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l., gruntami...

III FSK 2661/21 - Wyrok NSA z 2022-04-21

z prowadzeniem działalności gospodarczej. Sąd wskazał, że A. łączy ze Skarbem Państwa stosunek powiernictwa co do spornych nieruchomości. Występowanie przez powiernika...
i budowli. Podatek ten skarżąca zobowiązana była uiszczać według stawek najwyższych. Zdaniem sądu, sam fakt wykonywania przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą...

I SA/Gl 1638/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-08-18

na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z [...] r., nr [...], dotyczącą uznania prowadzenia drużyn juniorskich za działalność gospodarczą w rozumieniu...
PZPN, prowadzenie drużyn młodzieżowych warunkuje wykonywanie przez skarżącą działalności gospodarczej w ramach uczestnictwa w profesjonalnych rozgrywkach ligowych...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100