Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Wa 160/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-31

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm. - dalej także: 'u.d.i.p.'), art. 15 ust. 1 ustawy...
się na art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - zwróciła się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie...

II SA/Wa 112/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-27

[...] listopada 2006 r. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1) uchyla zaskarżoną uchwałę oraz utrzymaną nią w mocy uchwałę Okręgowej Izby Radców Prawnych w B...
. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), zwrócił się do Okręgowej Izby Radców Prawnych w B...

II SAB/Wa 2/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-03-24

Patentowego. Wniósł o zobowiązanie organu do wykonania ustawowego obowiązku udzielenia informacji publicznej, zastosowanie dyspozycji przepisu art. 23 ustawy o dostępie...
jest bezczynność organu w zakresie dostępu do informacji publicznej, zaś organ stawia zarzut niewyczerpania środków zaskarżenia., Wniosek, że skarga winna zostać odrzucona organ...

II SAB/Wa 280/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-29

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), to jest udostępnienia wszelkich, ewentualnych decyzji administracyjnych i innych...
. o dostępie do informacji publicznej. Podkreślił, iż Orange Polska S.A. jest następcą Telekomunikacji Polskiej S.A i nadmienił, iż dotychczasowe pisma Spółki nie stanowią...

II SA/Wa 1565/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-11

Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia...
., na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) oraz art. 104 ustawy...

II SAB/Wa 1064/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-09

, w pismem z dnia [...] października 2015 r. Prezes PGSP wskazał, iż opinie prawne nie podlegają udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej., W ocenie...
publicznej, a o zakwalifikowaniu opinii prawnej do dokumentów podlegających udostępnieniu, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, decyduje cel w jakim została...

II SA/Wa 432/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-01

jest informacją przetworzoną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, co oznacza, że zgodnie z art. 3 ust. 1 powołanej ustawy...
1 i art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 98, poz. 634 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2008 r...

II SAB/Wa 418/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-21

, iż jest [...], zwróciła się do Wydziału Informacji Biura Ministra Sprawiedliwości o udostępnienie jej informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji...
w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 5 i ust. 1 i art. 1 art. 1 ust. 2 tej ustawy., Wyjaśnił, że działalność operacyjno-rozpoznawcza...

II SAB/Bd 43/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-01-28

w T., działając na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) zwrócił się do Prezesa Sądu...
informacji publicznych w związku z czym nie mogą być udostępnione na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Analizując przepisy cyt. ustawy organ...

II SA/Wa 80/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-17

. Fundacja [...] wnioskiem z dnia [...] sierpnia 2016 r. zwróciła się do Szefa ABW o udostępnienie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, informacji...
tej informacji, ze względu na ochronę informacji niejawnych i podlegać winny udostępnieniu, w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100